لیست کتب اهدایی سرکارخانم سمانه نوری زاده

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

درآمدی به جامعه شناسی

کوئن، بروس

1375

1نسخه

2

مقالات برگزیده همایش بسیج سازندگی ونقش آن درتوسعه همه جانبه کشور

 

1388

1نسخه