لیست کتب اهدایی جناب آقای حسین غفارحسن آبادیردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

خسرو، شیرین وفرهاد

منصوری، حسن

1378

1 نسخه

2

oxford Elementary learners dictionary

دانشگاه آکسفورد

1383

1 نسخه

3

افسانه بلیناس جادوگر

یوسفی، محمدرضا

1377

1 نسخه

4

افسانه شیرسپیدیال

یوسفی، محمدرضا

1378

1 نسخه

5

حماسه بیداری

یوسفی، محمدرضا

1383

1 نسخه

6

بخشش، راز آرامش

اسمیدز، لویس

1380

1 نسخه

7

آیین زندگی

شریفی، احمدحسین

1384

1 نسخه

8

ملاصدرا فیلسوف متفکربزرگ اسلامی

کربن، هانری

1382

1 نسخه

9

قرآن حکیم وشرح آیات منتخب

مکارم شیرازی، ناصر

13؟؟

1 نسخه

10

12 کتاب در 1کتاب: بخوانید وسالم بمانید

قبولی، عابدین

1385

1 نسخه

11

رقص شیران

یوسفی، محمدرضا

1383

1 نسخه

12

سرزمین رازها

یوسفی، محمدرضا

1383

1 نسخه

13

رازهایی درباره مردان

دی آنجلیس، باربارا

1387

1 نسخه

14

داستان عشق لیلی ومجنون

منصوری، حسن

1375

1 نسخه

15

زبان انگلیسی عمومی

علیمحمدی، محمود

1383

1 نسخه