لیست کتب اهدایی سرکارخانم زهرا اخوان عطارردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

گام های استوارفرزندان ملت درنظام سلامت


138؟

1 نسخه

2

تفسیرسوره نور

قرائتی، محسن

1387

4 نسخه

3

نکات عملی همودیالیزباتاکیدبرتغذیه بیماران قبل وپس ازهمودیالیز

محکم، معصومه

1384

1 نسخه

4

پژوهش 2(چکیده ونمایگان طرح های تحقیقاتی مهرسال 1381تااسفند1382)

سلیمانی، حجت الله

1383

2 نسخه

5

دومین همایش ونمایشگاه برگ صنایع غذایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

1385

1 نسخه

6

دختران به عفاف روی می آورند

شلیت، وندی

1389

1 نسخه

7

زندگینامه شهید دکترمصطفی چمران


13؟؟

1 نسخه

8

یونیسف درایران


1384

1 نسخه

9

اشتغال یاخانه داری کدام یک؟

علی محمدی، کاظم

1387

1 نسخه

10

ماهنامه اتانول


1383

1 نسخه

11

نشریه صنایع غذایی بهکام


1384

1 نسخه

12

فصلنامه تغذیه

دانشگاه تهران

1384

1 نسخه

13

نشریه صنعت غذا


1391

2 نسخه

14

نشریه پاتولوژی


1386

1 نسخه

15

هفته نامه نوین پزشکی


1383

1 نسخه

16

مجله علوم وفناوری غذایی


1390

2 نسخه

17

ماهنامه کشاورزی سنبله


1385

1 نسخه

18

ماهنامه مهندسی پزشکی


1382

2 نسخه

19

فصلنامه پژوهنده

دانشگاه شهید بهشتی

1376

1 نسخه

20

فصلنامه فرهنگ مدیریت


13؟؟

1 نسخه

21

مژده بده مژده بده یارپسندید مرا


13؟؟

1 نسخه

22

بروشور با موضوع های گوناگون


13؟؟

3 نسخه