لیست کتب اهدایی سرکارخانم منیره اسلامی (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مبانی زمین شناسی

تاربوک، ادوارد جی

1391

1 نسخه

2

کنکورکارشناسی ارشدفیزیک:مکانیک کوانتومی

آرا، سعید

1382

1 نسخه

3

مجموعه سوالات فیزیک پزشکی

خوش گرد، کریم

1390

1 نسخه