لیست کتب اهدایی جناب آقای میلاد ارسطوئیان (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

کتاب کارفیزیک پایه کنکورفیزیک پایه ریاضی

وحیدی، امیر

1387

1 نسخه

2

3000مساله و آزمون چهارجوابی حساب دیفرانسیل وانتگرال

سیدموسوی، حسین

1377

1 نسخه

3

خودآموزاستفاده از QBASIC

INMAN،Don

1371

1 نسخه

4

ویروسهای کامپیوتری بیماری تکنولوژِی

بورگر، رالف

1370

1 نسخه

5

مقاومت مصالح

پوپوف، ایگور

1366

1 نسخه

6

تئوری وعملی متالوژی

Dell K،Allen

1369

1 نسخه

7

ایستایی

مریام، ج.ل

1366

1 نسخه

8

Dos برای کاربردهمگانی ریزکامپیوتر

 

1371

1 نسخه

9

حساب دیفرانسیل وانتگرال باهندسه تحلیلی

سیلورمن، ریچارد

1388

1 نسخه