لیست کتب اهدایی سرکارخانم محمدی (شهریور 1393)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

فروغ ابدیت

سبحانی، جعفر

 

1نسخه

2

خود آموز access

 

1383

1نسخه

3

ترجمه و تبین شرح اللمعه

شیراوانی، علی

1381

1نسخه

4

آموزش قرائت قرآن کریم

اسدی، حسین

1383

1نسخه

5

آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران

مهاجری، علی

1381

1نسخه

6

آیین دادرسی مدنی اجرای احکام

مدنی، جلال الدین

1370

1نسخه

7

حقوق مدنی

کاتوزیان، ناصر

1370

1نسخه

8

مجموعه نشستهای قضایی

 

1382

1نسخه

9

آیین دادرسی حقوقی

 

 

1نسخه

10

مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال 83

زندی، محمد رضا

1383

1نسخه

11

مناسک عمره مفرده ویژه بانوان

 

1384

1نسخه

12

جرعه ای از بیکران زمزم

جوادی آملی، عبد الله

1383

1نسخه

13

گزیده ای از موارد تجدید نظر فوق العاده

طباطبائی، عبد الرضا

1381

1نسخه

14

تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام

فیض، علیرضا

1369

1نسخه

15

آشنایی با مسئولیتهای مسئولین قضایی قوه قضایه

کریمی، حسین

1374

1نسخه

16

نحوه رسیدگی به جرائم در دادسرا  و دادگاههای دادگستری

یعقوبی، عبد الهاشم

1382

1نسخه

17

تاریخ فقه و  فقها

گرجی، ابوالقاسم

1382

1نسخه

18

مسائل ازدواج و حقوق خانواده

بابازاده، علی اکبر

1368

1نسخه

19

روش تحقیق علمی - کاربردی و نقش رایانه در حقوق و علوم قضایی

 

 

1نسخه

20

اختاپوی صد پا

 

 

1نسخه

21

روانشناسی و جامعه شناسی جنائی

حسین فرجاد، محمد

1369

1نسخه

22

حقوق بین المللی عمومی

ضیائی بیگدلی، محمد رضا

1379

1نسخه

23

    مسئولیت مدنی ناشی از حوادث

کاتوزیان، ناصر

1381

1نسخه

24

مفاهیم بینادی حقوق کیفری

پی فلچر، جورج

1384

1نسخه

25

لمعه دمشقیه

شیروانی، علی

1373

1نسخه

26

ترجمه کتاب لمعه

فیض ،علی رضا

1369

2نسخه

27

قانون جدید چک

دوانی، غلامحسین

1372

1نسخه

28

جرم شناسی

گسن، ریموند

1370

1نسخه

29

  a miscellany of law texts and other materials

افتخارجهرمی، گودرز

1993

1نسخه

30

مجموعه سوالات حقوق اساسی

شمس، ندا

1386

1نسخه

31

دروه حقوق مدنی ارث

جعفر ی لنگرودی، جعفر

1384

2نسخه

32

اختبار کانون وکلای دادگستری

شبرنگ، صمد

1385

1نسخه

33

اجرای احکام مدنی

بهرامی، بهرام

1382

2نسخه

34

حقوق بین الملل عمومی : حل اختلاقات بین المللی

میر عباسی، باقر

1376

1نسخه

35

خواندن و درک مفاهیم 1

تحریریان، محمد حسن

1381

1نسخه

36

زندگی با ام . اس

کاتانزارو، مارسی

1378

1نسخه

37

آیین دادرسی مدنی 

احمدی، نعمت

1375

1نسخه

38

گام به گام مایکروسافت اکسس

تیغ بر، آرش

1381

1نسخه

39

حقوق بین المللی عمومی

کارو، دومنیک

1379

1نسخه

40

درسنامه قواعد فقه استدلالی

یثربی، علی محمد

1375

1نسخه

41

پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی

حکمت، سعید

1369

1نسخه

42

مسئولیت مدنی

باریکلو، علی رضا

1385

1نسخه

43

تفسیر سوره لقمان

قرائتی، محسن

1385

1نسخه

44

ضابطین دادگستری تکالیف و مسئولیتها

 

1381

1نسخه

45

400تمرین برای بالابردن قدرت ، تحرک و مهارت

 

1368

1نسخه

46

مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی

 

1381

1نسخه

47

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

 

1378

1نسخه

48

حقوق بین اامللی عمومی

ضیائی بیگدلی، محمد رضا

1368

1نسخه

49

تحقیقات جنایی

سوانسون، چارلز

1381

1نسخه

50

لمعه دمشقیه

شیروانی، علی

1382

1نسخه

51

قتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

لفو، واین آر

1383

1نسخه

52

سقوط تعهدات

شهیدی ،مهدی

1368

1نسخه

53

فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی

 

1368

1نسخه

54

international law

wallace, rebecca

1986

1نسخه

55

international economic law

 

1989

1نسخه

56

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تجارت ، ثبت شرکتها علایم و اختراعات

 

1384

1نسخه

57

حقوق بین الملل خصوصی

سلجوقی، محمود

1370

1نسخه

58

حقوق بین الملل عمومی 

ضیائی بیگدلی، محمد رضا

1379

1نسخه

59

دادسرا و تحقیقات مقدماتی

شاملو احمدی، محمد حسین

1383

1نسخه

60

امور حسبی: تحلیل علمی و کارورزی عملی درامور ارفاقی

حبیبی تبار، جواد

1380

1نسخه

61

اصول فقه

حبیبی تبار، جواد

1380

1نسخه

62

حقوق بین الملل خصوصی

 الماسی، نجات علی

1385

1نسخه

63

مجموعه آرای فقهی در امور کیفری

 

1382

3 نسخه

64

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل همراه با پاسخهای تحلیلی

صبری، نور محمد

1378

1نسخه

65

مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی

 

1382

3 نسخه

66

حقوق بین الملل خصوصی

ارفع نیا، بهشید

1369

1نسخه

67

دادرسی در امریکا : خاطرات قاضی برنارد بوتین

برنارد، بوتین

1383

1نسخه

68

آیات الاحکام

مدیر شانه چی، کاظم

1383

1نسخه

69

کلیات علوم اسلامی : کلام ، عرفان، حکمت اسلامی

مطهری، مرتضی

1384

1نسخه

70

متن اصلی اللمعه الد مشقیه همراه با یارواره شهید اول

 

1368

1نسخه

71

مجموعه جرایم و مجازاتها

 

1381

2نسخه

72

مجموعه خود آزمایی های قضایی

 

1382

1نسخه

73

نظارت انتظامی در : نظام قضایی

کریم زاده، احمد

1376

1نسخه

74

حقوق خانواده

حبیبی تبار، جواد

1380

1نسخه

75

مجموعه آراء وحدت رویه

قربانی، فرج الله

1371

1نسخه

76

مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی

فتحلعی پور سالویی، عطاءالله

1380

1نسخه

77

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

 

 

1نسخه

78

حقوق بین الملل عمومی : کلیات و منابع

میر عباسی، باقر

1376

1نسخه

79

آیین داد رسی کیفری

آشوری، محمد

1375

1نسخه

80

احوال شخصیه در مذاهب چهار گانه اهل سنت

شیخ الاسلامی، اسعد

1374

1نسخه

81

آموزش قرآن روخوانی

 

 

1نسخه

82

ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیخ فارس

کاظمی، اصغر

1368

1نسخه

83

مجرم کیست جرم شناسی چیست

دانش ، تاج زمان

1368

1نسخه

84

نظامهای بزرگ حقوقی معاصر

داوید، رنه

1369

1نسخه

85

مجله تحقیقات حقوقی

 

1369

1نسخه

86

مجموعه قوانین جزایی

فقیه نصیری، فیروز

1372

1نسخه

87

گام به گام با حقوق خانواده

حبیبی تبار، جواد

1378

1نسخه

88

تاریخ اندیشه های کیفری

پرادل، ژان

1381

1نسخه

89

اجرای احکام کیفری

احمدی موحد، اصغر

1383

1نسخه

90

آیین داد رسی کیفری 2

مرتضوی، سعید

 

1نسخه

91

کیفر شناسی

بولک، برنار

1385

1نسخه

92

تبصره المتعلمین

علامه حلی

1367

1نسخه

93

اقتصاد کلان

تفضلی، فریدون

1366

1نسخه

94

قانون کار

رضازاده ملکی، رحیم

1369

1نسخه

95

قانون چک

حسینخانی، نور الله

1371

1نسخه

96

حقوق تجارت

اسکینی، ربیعا

1373

1نسخه

97

انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مشفقی، فرهاد

1997

1نسخه

98

آیین دادرسی در اسلام

سنگلجی، محمد

1369

1نسخه

99

المنتخب من الکتاب و السنه والخطب

دیباجی، ابراهیم

1370

1نسخه

100

حقوق جزای عمومی

شامبیاتی، هوشنگ

1372

1نسخه

101

مجموعه قوانین و مقررات مربوط بامور خانواده

یاربخت، شهریار

 

1نسخه

102

مباحثی از اصول فقه

 محقق داماد، مصطفی

1369

2نسخه

103

قانون مجازات اسلامی

وحیدی، حبیب

1371

1نسخه

104

300تست حقوق جزای اختصاصی

گرجی نژاد، شیرزاد

1375

1نسخه

105

قانون چک

نبوی رضوی، اصغر

 

1نسخه

106

حقوق اساسی نهاد های سیاسی

قاضی، ابوالفضل

1368

1نسخه

107

زمینه حقوق جزای عمومی

نوربها، رضا

1375

1نسخه

108

اقتصاد خرد

محتشم دولتشاهی، طهماسب

1372

1نسخه

109

با یسته های حقوق اساسی

قاضی، ابوالفضل

1379

1نسخه

110

حقوق بین المللی کار

عراقی،عزت الله

1367

1نسخه

111

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

عمید زنجانی، عباسعلی

1368

1نسخه

112

تاریخ تلحلی اسلام

شهیدی، جعفر

 

1نسخه

113

زبان و نگارش فارسی

احمدی گیوی، حسین

 

1نسخه

114

برگزیده متون ادب فارسی

تجلیل، جلیل

1368

1نسخه

115

قانون مالیاتهای مستقیم

تقی زاده، نورالدین

1368

1نسخه

116

مجموعه قوانین مالیاتی

 

1369

1نسخه

117

آیین مطالعه و یاد گیری

نصرت، مرتضی

1374

1نسخه

118

روانشناسی، کودک

خاکیه، پرویز

 

1نسخه

119

اخلاق اسلامی

 

 

1نسخه

120

حقوق ثبت : اسناد و املاک

شهری، غلامرضا

1370

1نسخه

121

اخلاق اسلامی

سادات، محمد علی

 

1نسخه

122

حقوق جزای عمومی

شاهبیاتی، هوشنگ

1372

1نسخه

123

معارف اسلامی 1-2

 

1369

1نسخه

124

حقوق و اجماع

صانعی، پرویز

1347

1نسخه

125

آیین دادرسی حقوقی

بهرامی، بهرام

 

1نسخه

126

نقد آراء قضایی

صالحی راد، محممد

1378

1نسخه

127

بهداشت بلوغ

شمشیری میلانی ،حوریه

1376

1نسخه

128

دو قلوها در سنت کلر

جود مردی، ایلونا

1386

1نسخه

129

اساس فیزیک نوین

سینا، کامبیز

 

1نسخه

130

مجموعه آراء وحدت رویه

قربانی، فرج الله

1371

1نسخه

131

تحلیل مبانی حقوق جزا

میر محمد صادقی، حسین

1374

1نسخه

132

حقوق بین الملل خصوصی

ارفع نیا، بهشید

1369

1نسخه

133

مجموعه سوالات تستی و تشریحی آزمون کارشناسی ارشد حقوق

حقانی، احمد

1376

1نسخه

134

شرح و نقد قانون احیاء دادسراها

بهرامی، بهرام

1381

1نسخه

135

گزیده ای از موارد تجدید نظر فوق العاده

طباطبائی، عبد الرضا

1381

1نسخه

136

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

 

1379

1نسخه

137

حقوق جزای انگلستان

پدفیلد ، سی . اف

1376

1نسخه

138

آمالیا در قصر خفاش

فیشر، الکساندرا

1385

1نسخه

139

آمالیا و اشباح شبانه

فیشر، الکساندرا

1385

1نسخه

140

بی خبر تر از یک رویا

متینی زاده، محمد

1392

1نسخه

141

criminal law

clarkson

1374

1نسخه

142

مجموعه کامل قوانین ومقررات حقوقی آیین دادرسی مدنی

قربانی، فرج الله

1372

1نسخه

143

حقوق اداری

طباطبائی موتمنی، منوچهر

1383

1نسخه

144

حقوق جزای اختصاصی

صالح ولیدی ، محمد

1375

1نسخه

145

نقد آراء قضایی

صالحی راد، محممد

1378

1نسخه

146

مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی

حجتی اشرفی، غلامرضا

1368

1نسخه

147

قرآن کریم با تجوید و ترجمه و تفسیر آقای محمد کاظم معزی

 

 

1نسخه

148

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

 

1370

1نسخه

149

the old house

strance, derek

 

1نسخه

150

مناسک عمره مفرده ویژه بانوان

 

 

1نسخه

151

حج عارفان

کارگر، رحیم

1383

1نسخه

152

کلیات علم اقتصاد

قدیری اصلی، باقر

1368

1نسخه

153

مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1376

 

1376

3نسخه

154

فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی

 

1368

1نسخه

155

جزیره خارگ ، دریتیم خلیج فارس

آل احمد ،جلال

1339

1نسخه

156

معماران تباهی

 

1376

1نسخه

157

equity

hackneyjeffrey

 

1نسخه

158

مجموعه سؤالهای کارشناسی ارشد حقوق : جزا و جرم شناسی

 

1382

1نسخه

159

ترجمه کتاب لمعه : دور فقه امامیه

فیض ،علی رضا

 

2نسخه

160

طلاق و مسائل آن کدمند؟

عراقی،عزت الله

1369

1نسخه

161

حقوق تجارت در ورشکستگی و تصفیه

قائم مقام فراهنانی ، محمد حسین

1368

1نسخه

162

حقوق بین الملل عمومی

ضیائی بیگدلی، محمد رضا

1368

1نسخه

163

آیین دادرسی کیفری

آخوندی، محمود

1369

1نسخه

164

حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران

مدنی، جلال الدین

1369

1نسخه

165

مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی

حجت اشرفی، غلامرضا

1373

1نسخه

166

هزار گوهر : منتخب کلمات قصار حضرت امیر المومنین علی علیه السلام

مجدی، عطاء الله

1366

1نسخه

167

مجموعه خود آزمایی های قضایی

 

1382

1نسخه

168

سیمای آفتاب : سیری در زندگی حضرت مهدی عج

طاهری ،حبیب الله

1378

1نسخه

169

بوستان سعدی

فروغی، محمد علی

1364

1نسخه

170

داستانهائی از زندگی امیر کبیر

حکیمی، محمود

 

1نسخه

171

مجموعه کامل قوانین و مقررات مالک و مستاجر و تملک آپارتمانها

قربانی، فرج الله

1372

1نسخه

172

مجموعه کامل قوانین و مقررات تجارت

قربانی، فرج الله

 

1نسخه

173

قانون تجارت با کلیه اصطلاحات و مصوبات جدید

 

 

1نسخه

174

آموزش گام به گام ویندوز 98

کاشف الحق، افروز

1380

1نسخه

175

شمشیر عدالت

مقیمی، محمد

 

1نسخه

176

پسرک حسود

تمنایی

 

1نسخه

177

مجموعه قوانین و مقررات خانواده مدنی خاص

قربانی، فرج الله

1370

1نسخه

178

فداکاری حمید در افریقا

امید وار، امید

 

1نسخه

179

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداریها خدمات عمومی

قربانی، فرج الله

1369

1نسخه

180

قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور

نیک فر، مهدی

1372

1نسخه

181

مناسک مصور عمره مفرده

فلاح زاده، محمد حسین

1384

1نسخه

182

سیاحت غرب

قوچانی نجفی، محمد حسین

1377

1نسخه

183

حقوق تجارت

عرفانی، محمود

1369

1نسخه

184

مقدمات جامعه شناسی

محسنی، منوچهر

1368

1نسخه

185

عرفان عمره

جوادی آملی، عبد الله

1384

1نسخه

186

نماز چیست

بهشتی، م

1347

1نسخه

187

حج در اندیشه اسلامی

قاضی عسگر، علی

1383

3 نسخه

188

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

کاتوزیان، ناصر

1369

1نسخه

189

آیین دادرسی مدنی

مدنی، جلال الدین

1368

1نسخه

190

ماهیت حقوق قولنامه

ابرام، احمد

1371

1نسخه

191

قتل شبه عمد

غفار پور مراغی، حسن

1369

1نسخه

192

ادله اثبات دعوی در حقوق ایران

صدر زاده افشار؛ محسن

1370

1نسخه

193

آیین دادرسی کیفری

آخوندی، محمود

1369

1نسخه

194

حقوق تجارت : برات ، سفته ، چک

عرفانی، محمود

1369

1نسخه

195

حقوق کارگر و کارفرما

عراقی، عزت الله

1368

1نسخه

196

مجموعه کامل آراء وحدت رویه قضایی از سال 56 تا 1370

چائی، خلیل

 

2نسخه

197

حقوق جزای اختصاصی

گلدوزیان، ایرج

1369

1نسخه

198

حقوق کیفری اسلام حدود در تعزیرات

محمدی، ابوالحسن

1367

1نسخه

199

حقوق تجارت : شرکتهای سهامی عام و خاص

عرفانی، محمود

1370

1نسخه

200

زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ائمه دوازهگانه

ادیب، عادل

1365

1نسخه

201

بیلی و بانی

 

1361

1نسخه

202

مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی

حجتی اشرفی، غلامرضا

1368

1نسخه

203

آیین دادرسی کیفری

آخوندی، محمود

 

1نسخه

204

رساله نوین مسائل خانواده

بی آزار شیرازی، عبد الکریم

1372

1نسخه

205

آیین دادرسی کیفری

آخوندی، محمود

1368

2نسخه

206

راه و رسم دوستی و معاشرت

گوهری، اسماعیل

1377

1نسخه

207

حقوق جنائی

علی آبادی، عبد الحسین

1367

1نسخه

208

law

 

1989

1نسخه

209

اقتصاد در شصت درس

کوست، روژه

1358

1نسخه

210

tort law

harlow, carol

1987

1نسخه

211

حقوق زن در دوران ازدواج چیست ؟

عراقی، عزت الله

1369

1نسخه

212

رساله نوین مسائل خانواد : عبادت و خود سازی

بی آزار شیرازی، عبد الکریم

1364

1نسخه

213

تحلیل فقهی و حقوقی و صیت

محقق داماد، مصطفی

1368

1نسخه

214

حقوق تجارت

کاتبی، حسینقلی

1368

1نسخه

215

قرآن و مقام زن

کمالی، علی

1375

1نسخه

216

745تست حقوق  تجارت

پاشایی، یوسف

1372

1نسخه

217

آموزش قرآن روخوانی

 

 

1نسخه

218

puplic law

ganz , gabriele

1987

1نسخه

219

حقوق تجارت

ستوده تهرانی ، حسن

1374

1نسخه

220

حقوق مالک و مستاجر از چه قرار است

امامی، اسد الله

 

1نسخه

221

حجربن عدی

مقدم منش، علی

 

1نسخه

222

مادران فداکار

قائمی، علی

1358

1نسخه

223

حضرت عیسی ع

دعوتی، میر ابوالفتح

 

1نسخه

224

کبوتر

ابراهیمی، جعفر

1365

1نسخه

225

حقوق تجارت

کاتبی، حسینقلی

1368

1نسخه

226

کتاب الهدایه فی النحو

 

1366

1نسخه

227

فقه سیاسی

عمید زنجانی، عباسعلی

1368

1نسخه

228

تعارض قوانین

الماسی، نجاد علی

1378

1نسخه

229

مبانی استنباط

محمدی، ابوالحسن

1368

1نسخه

230

فرهنگ فارسی خرد

سعیدی پور ، م

 

1نسخه

231

مالیه عمومی

تقوی، مهدی

1368

1نسخه

232

law texts and other materials

eftekhar, g

 

1نسخه

233

حقوق جزای عمومی ایران

گلدوزیان، ایرج

1369

2نسخه

234

رساله جرایم و مجازاتها

اردبیلی ،محمد علی

1368

1نسخه

235

دوره حقوق مدنی : ارث

جعفر ی لنگرودی، جعفر

1369

1نسخه

236

600تست حقوق تجارت

پاشایی، یوسف

1373

1نسخه

237

تربیت بدنی عمومی

نمازی زاده ،مهدی

1372

1نسخه

238

بزهکاری اطفال و نجوانان

شامبیانی، هوشنگ

1371

1نسخه

239

روانپزشکی کیفری

حکمت، سعید

1370

1نسخه

240

حقوق مدنی : عقد حواله

جعفر ی لنگرودی، جعفر

1370

1نسخه

241

آیین دادرسی مدنی

مدنی، جلال الدین

1368

1نسخه

242

آیین دادرسی مدنی و بازرگانی

صدر زاده افشار؛ محسن

1373

1نسخه