لیست کتب اهدایی مؤسسه فرهنگی نبأ (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

ولایت در بیان:رمزگشایی ازنکته های ناب ولایی

موسسه فرهنگی نبا

1392

143 نسخه

2

ولایت و برائت

آصفی، محمدمهدی

1392

143 نسخه