لیست کتب اهدایی جناب آقای مسعود کنعانی (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

یک چمن گل

امین، حسن

1389

1 نسخه

2

نشرفرزان روز

 

1393

1 نسخه

3

کارنامه سخن

 

1393

1 نسخه