لیست کتب اهدایی سرکارخانم حمیده کشوری (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

آشنایی با ادبیات معاصرایران

رحیمیان، هرمز

1388

1 نسخه

2

بهداشت مادر وکودک وتنظیم خانواده

ابتکار، فریبا

1381

1 نسخه

3

بیماری های نوزادان نلسون

برمن، ریچارد

1382

1 نسخه

4

درس وکنکور واژگان زبان عمومی

حبیب وند، محمدرضا

1384

1 نسخه

5

درس وکنکور معارف اسلامی

فراهانی، علی اکبر

1387

1 نسخه

6

درس و کنکورزبان وادبیات فارسی/جلد اول

غلامی کلیشمی، باقر

1388

1 نسخه

7

سیستم عامل پیشرفته

پزشکی، افشین

1384

1 نسخه

8

برنامه نویسی(الگوریتم، فلوچارت وزبان vb)

وزارت آموزش و پرورش

1384

2 نسخه

9

مبانی و فناوری کامپیوتر

وزارت آموزش و پرورش

1383

1 نسخه

10

مفاهیم شبکه

وزارت آموزش و پرورش

1384

1 نسخه

11

اینترنت، پست الکترونیکی و ویروسهای کامپیوتری

وزارت آموزش و پرورش

1383

1 نسخه

12

نرم افزارNU

وزارت آموزش و پرورش

1383

1 نسخه

13

A basic course in Reading English For university students

 

1377

1 نسخه