لیست کتب اهدایی سرکار خانم طوبی کبیریان (شهریور 1393)

 

 

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

پول، ارز و بانکداری

فرجی، یوسف

1382

1نسخه

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کارشناسی مدیریت

واحدی، جمشید

1386

1نسخه