لیست کتب اهدایی جناب آقای عباسعلی کامرانیان (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

شیطان؛ظلمتی برتارک آفرینش

علی حائری رضوی، ابوالحسن

1383

1 نسخه

2

عقل در قرآن مجید

کامرانیان، عباسعلی

1387

1 نسخه

3

حکمت های بلورین

کامرانیان، عباسعلی

1387

1 نسخه

4

و آنگاه عرش خدا می لرزد...

کامرانیان، عباسعلی

1387

1 نسخه

5

نماز شب

کامرانیان، عباسعلی

1387

1 نسخه

6

سیمای پرهیزکاران درقرآن

کامرانیان، عباسعلی

1390

1 نسخه

7

لقمان حکیم و درسهائی از زندگی او

کامرانیان، عباسعلی

1387

1 نسخه

8

پیام های کوتاه قرآن مجید

کامرانیان، عباسعلی

1392

1 نسخه

9

افراد واقوام هلاک شده درقرآن

کامرانیان، عباسعلی

1389

1 نسخه

10

الهی نامه راز ونیازهای عاشقانه وعارفانه باخداوندمتعال

کامرانیان، عباسعلی

1389

1 نسخه