لیست کتب اهدایی جناب آقای محمد قلیان (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

القران الکریم

مکارم شیرازی، ناصر

1388

6 نسخه

2

قرآن کریم

الهی قمشه ای، مهدی

1390

8 نسخه

3

القران الکریم

فولادوند، محمدمهدی

1388

1 نسخه

4

تفسیر همراه/جلد 1

گروه مولفان

1388

9 نسخه

5

تفسیرهمراه/جلد 2

گروه مولفان

1388

9 نسخه