لیست کتب اهدایی جناب آقای کمال الدین قاضی نور(شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

طب ضروری:تشخیص و درمان فوریت های پزشکی

فلینت

1346

1 نسخه

2

بیماری های غدد داخلی

هاریسون

1352

1 نسخه

3

آبستنی و زایمان/جلد دوم

ایستمن، هلمن

1346

2 نسخه

4

آبستنی و زایمان/جلد اول

ایستمن، هلمن

1346

1 نسخه

5

عفونی سیل: بیماری های ویرال، ریکتسیال، باکتریال

 

 

1 نسخه