لیست کتب اهدایی سرکارخانم معصومه عظیم زاده (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

آموزش وسنجش زبان انگلیسی

بابازاده، ابوالفضل

1378

1 نسخه

2

DELTAS key to the next generation Toefl test

Gallagher،Nancy

1385

1 نسخه