لیست کتب اهدایی جناب آقای مصطفی عابدی (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مهارت های زندگی درحج

شکوهی، مسعود

1391

1 نسخه

2

راههای تقویت فرهنگ حجاب

رجبی، عباس

1391

2 نسخه

3

دانستنیهای  جوانان درسرزمین قرآن

قاسمی، محمدعلی

1389

2 نسخه

4

همراه تا قبله ضمیمه ماهنامه زمزم

 

1390

1 نسخه

5

هفت آسمان ضمیمه ماهنامه زمزم

 

 

1 نسخه

6

مجموعه سپیده دم

 

 

1 نسخه

7

بروشورعمره مفرده

 

 

6 نسخه

8

دانستنیهای حوزه ی اماکن متبرکه

 

 

2 نسخه

9

لوح فشرده آموزش نماز

موسسه فرهنگی هنری مشعر

 

4 نسخه

10

رازها ورمزها(مروری گذرابراسرار ومعارف حج درروایات)

 

1387

1 نسخه

11

منتخب احادیث عمره

قاضی عسکر، علی

1381

3 نسخه

12

شمیم رضوان:اصول رفتاری خادم درآئینه خدمت

 

 

1 نسخه

13

خطبه غدیربه انضمام داستان غدیراززبان امام باقر

 

1391

1 نسخه

14

ادعیه و آداب حرمین شریفین درعمره مفرده

موسسه فرهنگی هنری مشعر

1389

6 نسخه

15

مناسک عمره مفرده ویژه بانوان

فلاح زاده، محمدحسین

1393

3 نسخه

16

مناسک مصورعمره مفرده

فلاح زاده، محمدحسین

1392

4 نسخه

17

دعاهای طواف وسعی

موسسه فرهنگی هنری مشعر

1392

6 نسخه