لیست کتب اهدایی سرکارخانم اعظم شجری (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

اصول ومبانی جامعه شناسی

گلابی، سیاوش

 

1 نسخه

2

آشنایی با ویژگیها ومسایل کودکان استثنایی

 

1379

1 نسخه

3

تاریخ سیاسی معاصرایران

 

1361

1 نسخه

4

2000تست آزمون زبان وادبیات فارسی

برناک، علی

 

1 نسخه