لیست کتب اهدایی سرکارخانم صدیقه رزمگاه (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مبانی شیمی تجزیه جلد اول

وست، اسکوگ

1369

1 نسخه

2

بهداشت مادر وکودک

 

1381

1 نسخه

3

داستان یک پولی

برشت، برتولت

 

1 نسخه

4

شرکت پویشیار

 

 

1 نسخه

5

نوروزانسان(شناخت نوروز وعید حقیقی)

مقصودی، علی

1384

1 نسخه

6

گروه روشنایی گلنور

 

 

1 نسخه

7

Elt

 

1389

1 نسخه

8

زبان انگلیسی

 

1387

1 نسخه

9

برای خودبرای مابرای دیگران

شریعتی، علی

1360

1 نسخه

10

Automation

 

 

2 نسخه