لیست کتب اهدایی سرکارخانم فرح وش دلاوری عدالت (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

شیوه سنتور نوازی

کامکار، پشنگ

1385

1 نسخه

2

شیوه نوین آموختن تار وسه تار

ساکت، کیوان

1378

1 نسخه

3

Marketing

داور، ونوس

 

1 نسخه

4

Key Stage 3 English

 

 

1 نسخه

5

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی:بازاریابی

داور، ونوس

1386

1 نسخه

6

کاربرد روانشناسی در آموزشگاه(روانشناسی آموزشگاهی)

مقدم، بدری

1366

1 نسخه

7

برنامه ریزی آموزشی

محسن پور، بهرام

1379

1 نسخه

8

رفتار سازمانی:مفاهیم ، نظریه ها ، کاربردها

رابینز، استیفن

1378

3 جلد

9

روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

دلاور، علی

1380

1 نسخه

10

اصول وفنون اداره حوزه مدیریت

امیرشاهی، منوچهر

1380

1 نسخه

11

رساله آموزشی:احکام بانوان

قربانیان، رضا

1372

1 نسخه

12

نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک

علی احمدی، علیرضا

1385

1 نسخه

13

مدیریت فرا ملیتی و جهانی نگرش تطبیقی

زاهدی، شمس السادات

1383

1 نسخه

14

مهذب مغنی اللبیب

معصومی، احمد

 

1 نسخه

15

بدایه الحکمه

طباطبایی، محمدحسین

1364

1 نسخه

16

فنون تصمیم گیری گروهی

کلی، کیت

1385

1 نسخه

17

سازمان استراتژی محور

کاپلان، رابرت اس

1386

1 نسخه

18

تحقیق کاربردی راهنمای عمل

هدریک، تری ای

1378

1 نسخه

19

کلیدهای طلایی

اصلانی، ابراهیم

1387

1 نسخه

20

مبانی تربیت اسلامی

چراغ چشم، عباس

1385

1 نسخه

21

نیاز سنجی آموزشی:الگوها وفنون

فتحی، کوروش

1381

1 نسخه

22

کتاب همراه کامپیوتر:از سری آموزشهای مرتبط با اشتغال

علیپور، مظاهر

1382

1 نسخه

23

آموزش برای همه

حاجی آقالو، عباس

1384

1 نسخه

24

راهنمای عملی برنامه ریزی راهبردی مدرسه

تورانی، حیدر

1389

1 نسخه

25

فرار مغزها:بررسی مهاجرت نخبه ها از زوایای گوناگون

وقوفی، حسن

1381

1 نسخه

26

500نکته چگونه آموزشگربهتری باشیم

ریس، فیلیپ

1379

1 نسخه

27

بحث ویادگیری در گروه

دیون، الیزابت

1383

1 نسخه

28

1984

اورول، جورج

1389

1 نسخه

29

تعلیم وتربیت در اسلام

مطهری، مرتضی

1378

1 نسخه

30

مبانی مدیریت

دسلر، گری

1373

1 نسخه

31

کلید تحول در مدیریت و رهبری

هاشمی، علی

1381

1 نسخه

32

رساله آموزشی منتخبی از فتاوای حضرت امام خمینی

خمینی، روح اله

1360

1 نسخه

33

فلسفه و هدف زندگی

جعفری، محمدتقی

1380

1 نسخه

34

رهزنان دین

دلشادتهرانی، مصطفی

1382

1 نسخه

35

مزدوران انگلیس

همفر

1389

1 نسخه

36

مدیریت تطبیقی

نات، راگو

1382

1 نسخه

37

روش تهیه پژوهشنامه

سیف، علی اکبر

1378

1 نسخه

38

فرایند خط مشی گذاری عمومی

الوانی، مهدی

1383

1 نسخه

39

اصول برنامه ریزی درسی

فتحی، کوروش

1389

1 نسخه

40

رساله نوین1:عبادت و خودسازی

بی آزار شیرازی، عبدالکریم

1360

1 نسخه

41

مبانی سازمان و مدیریت

رضائیان، علی

1385

1 نسخه

42

مدیریت رفتار سازمانی

رضائیان، علی

1383

1 نسخه

43

تئوری سازمان

رابینز، استیفن

1383

1 نسخه

44

مدیریت منابع انسانی

سعادت، اسفندیار

1383

1 نسخه

45

بالندگی سازمانی

طوسی، محمدعلی

1380

1 نسخه

46

سازمان ساختار، فرآیند و ره آوردها

اچ هال، ریچارد

1376

1 نسخه

47

استاندارد سازی درآموزش

جابری، علی اکبر

1386

1 نسخه

48

راه تکامل

امین، احمد

 

1 نسخه

49

ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال 1380 کل کشور

 

1380

1 نسخه

50

ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال 1381 کل کشور

 

1381

1 نسخه

51

ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال 1379 کل کشور

 

1379

1 نسخه

52

فریاد

رضائی، نغمه

1380

1 نسخه