لیست کتب اهدایی سرکارخانم شهبازی (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

پایان دنیا

ورن، ژول

1347

1 نسخه

2

دریای پیرامون ما

کارسون، راشل

1341

1 نسخه

3

آغاز راه:حماسه نبرداستالینگراد

چویکوف، واسیلی

1343

1 نسخه

4

عابرهوایی، کرگدن

یونسکو، اوژن

1378

1 نسخه

5

دعای گنج العرش

 

 

1 نسخه

6

اشتباه

چینی، پیتر

 

1 نسخه

7

چگونه فولاد آبدیده شد؟

آستروفسکی، نیکلای

1330

1 نسخه

8

خواب دوازده روزه

هالیدی، برت

1343

1 نسخه

9

بازی مرگ

گاردنر، ارل استانلی

1342

1 نسخه

10

دخترسروان

پوشکین، الکساندر

1341

1 نسخه

11

مروارید

اشتنبک، جان

1340

1 نسخه

12

سرگذشت

کزلی، ماری

1353

1 نسخه

13

دوالیا

فلمینگ، یان

 

1 نسخه

14

راهنمای مسافرت به اروپا

کاوسی برومند، علی اصغر

 

1 نسخه

15

یوگنی پریماکف:زندگی یک دولتمرد

ملچین، لئونید

1379

1 نسخه

16

راهنمای تبلیغات

اگیلوی، دیوید

1380

1 نسخه

17

شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان

متز، اشتن

1363

1 نسخه

18

غزالی در بغداد

توماس، ادوارد

1363

1 نسخه

19

دیوان اشعار کفاش خراسانی وشاطرعباس صبوحی

 

 

1 نسخه

20

کتاب جمعه

 

1358

2 نسخه

21

بحران

جوردن، میلتون

1362

1 نسخه

22

بن بلا

مرل، روبر

1352

1 نسخه

23

خدمت پیشه من است

 

1351

1 نسخه

24

بدایه ونهایه

محفوظ، نجیب

 

1 نسخه

25

تحت المضله

محفوظ، نجیب

 

1 نسخه

26

الاسرائیل والعالم الکاثولیکی

خطیب، عبدالغنی

 

1 نسخه

27

مهاتما گاندی و پیروان راه او

ودمهتا

1362

1 نسخه

28

سرزمین کف

یفریموف، ایوان

 

1 نسخه

29

مراقبت و نگه داری اشیاء موزه ای

آگراوال، اپی

1363

1 نسخه

30

عشق و یک دروغ

وست، مارگریت

1349

1 نسخه

31

آنها که زنده اند

لافیت، ژان

1331

1 نسخه

32

بانو با سگ ملوس

چخوف، آنتوان

1363

1 نسخه

33

مفخرشرق سیدجمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری

خسروشاهی، هادی

1378

1 نسخه

34

صد چهره:پرنفوذترین شخصیت ها درتاریخ بشر

اچ هارت، میشل

1371

1 نسخه

35

خانواده تیبو

مارتن دوگار، روژه

1370

4 جلد

36

زندگی آلبرت انیشتایناز کودکی تامرگ

فریمن، بلکر

1342

1 نسخه

37

هوشی مین

لاکوتور، ژان

1351

1 نسخه

38

گو یا

فرانسواشابران، ژان

1361

1 نسخه

39

زردهای سرخ

مارکانت، هانری

 

1 نسخه

40

سنگ صبور

چوبک، صادق

1352

1 نسخه

41

امریکا، امریکا

کازان، الیا

1343

1 نسخه

42

ماه پنهانست

اشتاین بک، جان

1341

1 نسخه

43

ملاقات

گورکی، ماکسیم

1343

1 نسخه

44

سیدجمال الدین و اندیشه های او

مدرسی چهاردهی، مرتضی

1347

1 نسخه

45

آن روزها

حسین، طه

1348

1 نسخه

46

ماه و شش پشیز

موآم، سامرست

1344

1 نسخه

47

ناپلئون

تارله، ی ، و

1353

2 جلد

48

پر

ماتسین

1342

1 نسخه

49

سکه سازان

ژید، آندره

1349

1 نسخه

50

استراتژی تراستها

پیرت، هانری

 

1 نسخه

51

افکار عمومی

سووی، آلفرد

1343

1 نسخه

52

اسب سرخ

اشتاین بک، جان

1341

1 نسخه

53

آیا بشر هم آینده ای دارد؟

راسل، برتراند

1344

1 نسخه

54

فونتامارا

سیلونه، ایگناتسیو

1347

1 نسخه

55

روزی که هیتلرجان دربرد

بربن، پل

1346

1 نسخه

56

سیمای شجاعان

جرالدکندی، جان فیتز

1342

1 نسخه

57

جنگ سردمسکو وپکن

کرانک شاو، ادوارد

1346

1 نسخه

58

پا برهنه ها

استانکو، زاهاریا

1351

3 نسخه

59

چین سرخ

اسنو، ادگار

1351

1 نسخه

60

روح ملتها

زیکفرید، آندره

1343

1 نسخه

61

از لنین تا هیتلر

میدارل، ادوارد

1343

1 نسخه

62

مهاتماگاندی

رولان، رومن

 

1 نسخه

63

مرحوم ماتیا پاسکال

پیرآندللو، لوئیجی

1348

1 نسخه

64

تاریخ جنوب شرقی آسیا

خوی، له تان

1344

1 نسخه

65

تکامل فن دیپلماسی

نیکلسن، هارولد

1346

1 نسخه

66

طراحی سازه های بتن مسلح

طاحونی، شاپور

1374

1 نسخه

67

نفشه برداری:شناخت کلی

ذوالفقاری، محمود

1370

2 نسخه

68

طراحی سازه های فولادی برمبنای آئین نامه فولاد ایران

طاحونی، شاپور

1377

1 نسخه

69

طراحی ساختمانهای بتن مسلح برمبنای آئین نامه بتن ایران

طاحونی، شاپور

1378

1 نسخه

70

فصلنامه پل فیروزه

 

1381

1 نسخه

71

504 واژه انگلیسی

برامبرگ، مری

1369

1 نسخه

72

مکانیک برداری برای مهندسان/جلد اول:استاتیک

بییر، فردیناند پ

1375

1 نسخه

73

مقاومت مصالح

بییر، فردیناند پ

1374

1 نسخه

74

راهنمای مسایل مقاومت مصالح

بییر، فردیناند پ

1376

1 نسخه

75

دینامیک

مریام، جیمز  ل

1375

1 نسخه

76

اصول مهندسی ژئوتکنیک/جلد دوم:مهندسی پی

براجا، ام داس

1379

1 نسخه

77

مکانیک سیالات

شیمز، ایروینگ اچ

1378

1 نسخه

78

مبانی مهندسی مالی ومدیریت ریسک

هال، جان

1384

1 نسخه

79

مقاومت مصالح

پوپوف، ایگور

1366

1 نسخه

80

تحلیل سازه ها/قسمت اول:تحلیل کلاسیک لحظه ها

اخوان لیل آبادی، م

 

1 نسخه

81

The Incredible shrinking Hippo

Baudet،stephanie

 

1 نسخه

82

DeputyDan Gets His Man

Rosenbloom،Joseph

 

1 نسخه

83

Wild Animal Babies

Fulton،Janet

 

1 نسخه

84

Stolen Base

Weinman Sharmat،Marjorie

 

1 نسخه

85

Does God know How to Tie Shoes?

 

 

1 نسخه

86

How،Hippo!

Brown،Marcia

 

1 نسخه

87

Discovering the Four Seasons

 

 

1 نسخه

88

The planets in our Solars system

Branley،Franklyn

 

1 نسخه

89

Ernie Gets Lost

Alexander،Lisa

 

1 نسخه

90

Dinofours:Its Time for School

Metzger،Steven

 

1 نسخه

91

Farmanimal stories:The pony

Royston،Angela

 

1 نسخه

92

Frackles the Rabbit

Burton،jane

 

1 نسخه

93

BABy Farm Animals

Williams،Garth

 

1 نسخه

94

The Cow

Royston،Angela

 

1 نسخه

95

Prehistoric Animals

Zallinger،Peter

 

1 نسخه

96

Little Bears Friend

Holmelund minarik،Else

 

1 نسخه

97

A kiss For Little Bear

Holmelund minarik،Else

 

1 نسخه

98

Spring Talk

Sharmat،Mitchell

 

1 نسخه

99

The Prize Bridge

Busquets،Carlos

 

1 نسخه

100

The Fire Brigade

Busquets،Carlos

 

1 نسخه

101

The Theeves in the wood

Busquets،Carlos

 

1 نسخه

102

Six Sick Sheep 101Tongue Twisters

Cole،Joanna

 

1 نسخه

103

Much Too Much

Christianson،Peggy

 

1 نسخه

104

The Sign

Weinman Sharmat،Marjorie

 

1 نسخه

105

Boxes and More Boxes

Gay،Kathlyn

 

1 نسخه

106

The Age of Dinosaurs

Lambert،David

 

1 نسخه

107

old MacDonalds Farm

Weber،Louis

 

1 نسخه

108

I want to be A veterinarian

Muntean،Michaela

 

1 نسخه

109

King of The Dinosaurs

Berenstain، Michael

 

1 نسخه

110

Ralph s Favorite Christmas present

Manzo ،Vicki

 

1 نسخه

111

Billy Blue-hat s Day

McCullagh،Sheila

 

1 نسخه

112

Fishy Numbers

Glasberg،Jean

 

1 نسخه

113

Aerobic Dancing

 

 

1 نسخه

114

The Islamic Movement of Iraqi Shias

Wiley،Joyce

 

1 نسخه

115

Ethnonationalism

Entessar،Nader

 

1 نسخه

116

The Story About Ping

Flack،Marjorie

 

1 نسخه

117

Iran The Arabs And The west

Wakim،Salim

 

1 نسخه

118

Streams to The River River to The sea

O Dell،Scott

 

1 نسخه

119

Carol Higgins Clark

Coben،Harlan

 

1 نسخه

120

Harriet spies Again

Ericson،Helen

 

1 نسخه

121

Hows The Weather?

Berger،Melvin

 

1 نسخه

122

Grandma and Granpa Smith

Kunhardt،Edith

 

1 نسخه

123

Bugs Bunny

Ingoglia،Gina

 

1 نسخه

124

Mr Reezs Sneezes

Parkinson،Curtis

 

1 نسخه

125

What can you Do?

Galavani،Maureen

 

1 نسخه

126

The Conversation Club

Stanley ،Diane

 

1 نسخه

127

Jealous

Amos،Janine

 

1 نسخه

128

Do you Know colors?

Howard،Miller

 

1 نسخه

129

The Spookiest pumpkin

Rector،Andy

 

1 نسخه

130

A Hile is To Dig

Krauss،Ruth

 

1 نسخه

131

Shadow and The Halloween party

Rector،Andy

 

1 نسخه

132

A Friend Is Someone Who Likes You

Walsh،Joan

 

1 نسخه

133

Spotters Guide to Shells

Saunders،Graham D

 

1 نسخه

134

Animals Tracks & Signs

Leutscher،Alferd

 

1 نسخه

135

Chicken Soup With Rice

Sendak،Maurice

 

1 نسخه

136

Five Green Monsters

Partridge،Juliet

 

1 نسخه

137

The Three Bears

 

 

1 نسخه

138

owl At Home

Lobel،Arnold

 

1 نسخه

139

Harry and Larry the Fishermen

Scarrys،Richard

 

1 نسخه

140

The Bear Dance

Riddell،Chris

 

1 نسخه

141

Mean Old Uncle Jack

Grossnickle Hines،Anna

 

1 نسخه

142

Blaze And The Forest Fire

Anderson

 

1 نسخه

143

Friends and Neighbourse part

 

 

1 نسخه

144

A Birds Best Friend

Sommers،Tish

 

1 نسخه

145

All Through The Town

Pearson،David

 

1 نسخه

146

Poinsettia her Family

Bond،Felicia

 

1 نسخه

147

The secret Garden

Burnett،

 

1 نسخه

148

oh my Gods

 

 

1 نسخه

149

Easy Science Experiments

Molleson،Diane

 

1 نسخه

150

Best DAD In The Sea

 

 

1 نسخه

151

Going To School

Civardi،Anne

 

1 نسخه

152

The Sandy Bottom Orchestra

Keillor،Garrison

 

1 نسخه

153

The second Summer of The Sisterhood

Brashares،Ann

 

1 نسخه

154

The sisterhood of the Traveling Pants

Brashares،Ann

 

1 نسخه

155

Little House on the Prairie

Ingalls Wilder،Laura

 

1 نسخه

156

Ashleigh

Campbell،Joanna

 

1 نسخه

157

Harrielt The SPY

Jitzhugh،

 

1 نسخه

158

The Little House Books

Chronicle،Pioneer

 

1 نسخه

159

For ever in Blue

Brashares،Ann

 

1 نسخه

160

Little Town on the Prairie

Ingalls Wilder،Laura

 

1 نسخه

161

Shiloh

Reynolds naylor،phillis

 

1 نسخه

162

Absolutely Normal CHAOS

Creech،Sharon

 

1 نسخه

163

Girls in pants

Brashares،Ann

 

1 نسخه

164

From the Mixed -up Files of Mr Basil E Frankweiler

E.L Konigsburg

 

1 نسخه

165

So you Think you know Harry potter

Gifford،Clive

 

1 نسخه

166

Goddess boot camp

Tera Lynn Childs

 

1 نسخه

167

The Black Stallion

Farley،Walter

 

1 نسخه

168

MoMo

Ende،Michael

 

1 نسخه

169

The Awesome Egypations

 

 

1 نسخه

170

The long secret

Jitzhugh،

 

1 نسخه

171

Cross our Hearts

Willard،Eliza

 

1 نسخه

172

Two of a Kind

Willard،Eliza

 

1 نسخه

173

The Case of the Rock Stars Secret

Metz،Melinda

 

1 نسخه

174

my best Freands Boyfriend

Noonan،Rosalind

 

1 نسخه

175

The Case of the Cheerleading Tattletale

Carroll،Jacqueline

 

1 نسخه

176

,SurpriseSurprise

Stine،Megan

 

1 نسخه

177

The perfect Summer

Scott،Kieran

 

1 نسخه

178

The Cool Club

Griffard،Robert

 

1 نسخه

179

Two s a Crode

Katschke،Judy

 

1 نسخه

180

The Sleep over Secret

 

 

1 نسخه

181

Itt s a Twin things

Adler،Howard

 

1 نسخه

182

The School Dance Party

Willard،Eliza

 

1 نسخه

183

All that Glitters

Willard،Eliza

 

1 نسخه

184

Shore Thing

Katschke،Judy

 

1 نسخه

185

Srarring in Holiday In The Sun

Willard،Eliza

 

1 نسخه

186

Our Lips Are Sealed

Willard،Eliza

 

1 نسخه

187

The Case Of The Dog Show Mystery

Metz،Melinda

 

1 نسخه

188

دنیائی ممکن

مند، تیبور

1343

1 نسخه

189

کاندید وزندگی نامه فرانسواآماری آروئه ولتر ومعرفی آثار

شهباز، حسن

1364

1 نسخه

190

داستانی از انسان ها وخرچنگ ها

دوکاسترو،ژوزوئه

1349

1 نسخه

191

پاپیون

شاریر، هانری

1349

1 نسخه

192

سینوهه پزشک مخصوص فرعون

والتاری، میکا

1374

2 جلد

193

چه میدانم؟سازمان های بین المللی

ژربه، پی یر

1345

1 نسخه

194

محاکمه نورنبرگ

امان، ابی

1341

1 نسخه

195

سفرنامه جنوب:سیر وسفری درکناره ها وجزایر خلیج فارس ودریای عمان

رجاوند، پرویز

1351

1 نسخه

196

خرده دیکتاتورها:تاریخ اروپای شرقی از سال 1918

پولانسکی، آنتونی

1365

1 نسخه

197

شکارچی در سایه روشن زندگی

تورگنیف، ایوان

1363

1 نسخه

198

زن

کدیور، جمیله

1375

1 نسخه

199

تالشان(از دوره صفویه تا پایان جنگ دوم ایران وروس)

احمدی، حسین

1380

1 نسخه

200

آیین نامه بتن ایران"آبا"

 

1378

1 نسخه

201

نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه مولفان

1352

3 نسخه

202

هزار خورشید درخشان

حسینی، خالد

1386

1 نسخه

203

در دل گرد باد

گینزبرگ، یوگنیا

1369

1 نسخه

204

درجستجوی زمان از دست رفته:طرف خانه سوان

پروست، مارسل

1369

1 نسخه

205

اصول روانشناسی

ل مان، نرمان

1342

1 نسخه

206

فن روانشناسی تجربی

نجاحی، مصطفی

1348

1 نسخه

207

روانشناسی بالینی

شاملو، سعید

1350

1 نسخه

208

اصول روانشناسی عمومی

عظیمی، سیروس

1351

1 نسخه

209

تازه های روانپزشکی

 

1352

2 نسخه

210

قواعد روش جامعه شناسی

دورکیم، امیل

1343

1 نسخه

211

استعمارصهوینیستی در فلسطین

صایغ، فایز

1349

1 نسخه

212

کشورهای جنوب شرقی آسیا

تیشوا، رولا

1352

1 نسخه

213

در آزادی

استورات میل، جان

1340

1 نسخه

214

ویتنام ویت کنگ و جنگ

برزگر، فرامرز

1347

1 نسخه

215

زندگی و مرگ قهرمان "پاتریس لومومبا"

دی ون، پی یر

1343

2 نسخه

216

اندیشه های نهرو

تفضلی، محمود

1349

1 نسخه

217

حاکمیت دولتها

ارسنجانی، حسن

1342

1 نسخه

218

یونان سرهنگان

فاکینوس، آریس

1352

1 نسخه

219

روانشناسی کمال الگوهای شخصیت سالم

شولتس، دوان

1362

1 نسخه

220

جنبش های مخفی در اروپا

میشل، هانری

 

1 نسخه

221

سیرآزادی در اروپا

لاسکی، هارولد

1347

1 نسخه

222

حلقه سوم

تاکتسیس، کوستاس

1368

1 نسخه

223

لو کونت دو - مونت کریستو

دوما، الکساندر

 

2 جلد

224

مبانی فلسفه

 

1347

1 نسخه

225

روانکاوی و ذن بودیسم

فروم، اریک

1362

1 نسخه

226

روانشناسی نوجوانی برای مربیان

زبلر، گلن مایر

1350

1 نسخه

227

روانشناسی کودکان نابهنجار:عقب ماندگی های ذهنی

هاشمی، ابراهیم

1352

1 نسخه

228

مباحث اساسی در روانشناسی"رفتارشناسی"

عظیمی، سیروس

1350

1 نسخه

229

گفتارهائی درباره تربیت فرزندان

ماکارنکو، آ.س

 

1 نسخه

230

روانشناسی عقب ماندگیهای ذهنی

شفیع آبادی، عبدالله

1350

1 نسخه

231

داشتن یا بودن

فروم، اریک

1362

2نسخه

232

هیچکس کامل نیست

وایزینگر، هندری

1369

1 نسخه

233

مقابله با مشکلات زندگی

کلینک، کریس.ال

1379

1 نسخه

234

اسلام ومدرنیته

کوپر، جان

1380

4 نسخه

235

جامعه سالم

فروم، اریک

1360

1 نسخه

236

درس زندگی

مالتر، ماکسول

1377

1 نسخه

237

در جستجوی علم دین

ضیاءآبادی، محمد

1379

1 نسخه

238

روانشناسی موفقیت"اصول پیتر"

لارنس، پیتر

1362

1 نسخه

239

مسائل روانی آنکولوژی

کیهانی، منوچهر

1383

1 نسخه

240

روانکاوی و دین

فروم، اریک

1363

1 نسخه

241

تسکین سریع درد بدون دارو

کورلند، هوارد

1361

1 نسخه

242

زندگی بدون سیگار

استرچر، ویکتور جی

1374

1 نسخه

243

نقد گفتمان دینی

حامد ابوزید، نصر

1381

1 نسخه

244

شخصیت عصبی زمانه ما

هورنای، کارن

1369

1 نسخه

245

زمینه جامعه شناسی

برن، آگ

1345

1 نسخه

246

کلیات روانشناسی عمومی

فرنالد، پیتر

1349

1 نسخه

247

سرگذشت من

سیهانوک، نورودوم

1353

1 نسخه

248

شناخت روش علوم یا فلسفه علمی

شاله، فلیسین

1347

1 نسخه

249

نمونه نثرهای دلاویز واموزنده فارسی

دبیرسیاقی، محمد

1348

1 نسخه

250

مجموعه اطلاعات ودانستنیهای عمومی برای کنکور

فیلسوف ناظمی، عطاالله

1343

1 نسخه

251

جهانی میان ترس و امید

مند، تیبور

1343

1 نسخه

252

اسرائیل و سلاح های هسته ای

کوهن، آونر

1381

1 نسخه

253

قلب و جراحی آن

دانش پژوه، محمد

 

1 نسخه

254

علم زندگی:راهنمای زندگی سالم با طب آیورودای ماهاریشی

قلعه بیگی، هایده

1382

1 نسخه

255

اران:از دوران باستان تا آغاز عهدمغول

رضا، عنایت الله

1380

2 نسخه

256

شبهای سرای

دوگرس، میشل

1366

1 نسخه

257

تجسم خلاق

گواین، شاکتی

1375

1 نسخه

258

هزیمت یا شکست رسوای آمریکا

لوئیس، ویلیام

 

1 نسخه

259

کاری

درایزر، تئودور

1363

1 نسخه

260

دانستنیهای انتظامی خانواده

 

1377

1 نسخه

261

تصمیم گیری مناسب در 30دقیقه

اسمیت، جان

1379

1 نسخه

262

فکر بکر در 30 دقیقه

بارکر، آلن

1379

1 نسخه

263

کنارآمدن با اشخاص ناسازگار در 30 دقیقه

سادرلند، کوپرو

1379

1 نسخه

264

نوشتن طرح تجاری در 30دقیقه

فینچ، برایان

1379

1 نسخه

265

حضور ناب

بوبن، کریستین

1379

2 نسخه

266

بلوغ

دبس، موریس

1335

1 نسخه

267

آماده شدن برای جلسه در 30دقیقه

بارکر، آلن

1379

1 نسخه

268

تاثیرگذاری مطلوب در 30دقیقه

سمپسون، الری

1379

1 نسخه

269

مسائل روان تنی در کودکان

کانر، لیو

1344

1 نسخه

270

زبان از یاد رفته

فروم، اریش

1349

1 نسخه

271

خلاصه آمارهای پایه ای کشور

 

1365

1 نسخه

272

په له مروارید سیاه

عتیق پور، محمد

 

1 نسخه

273

حقیقت مسیحیت

موسسه در راه حق

 

1 نسخه

274

صحیفه انقلاب اسلامی

خمینی، روح اله

1375

2 نسخه

275

مجسمه حماقت

همراه، رضا

1354

1 نسخه

276

روش علمی وعملی ترک سیگار

پروین گنابادی، ایرج

1346

1 نسخه

277

اطلاعات عمومی برای بیماران قلبی وعروقی

 

1382

1 نسخه

278

کتاب توفیق:عصا نامه

 

1348

1 نسخه

279

درجستجوی صدف

پیلچر، رزاموند

1379

1 نسخه

280

انسان مربی و نویسنده

نکو، ماکار

1352

1 نسخه

281

چگونه درست فکر کنیم

مندر

1355

1 نسخه

282

آموزش زبان فارسی کتاب چهارم دوره پیشرفته

ثمره، یدالله

1372

1 نسخه

283

زبان وادبیات فارسی عمومی

ذوالفقاری، حسن

1385

1 نسخه

284

ژئوپلیتیک گرسنگی انسان گرسنه

دوکاسترو،ژوزوئه

1341

1 نسخه

285

سهراب کشان

مهاجرانی، عطاالله

1382

1 نسخه

286

تنها عشق حقیقت دارد:داستانی از همزادان بازپیوسته

وایس، برایان، ال

1377

1 نسخه

287

شاهین سپید

احرار، احمد

1365

1 نسخه

288

مومیایی

مجابی، جواد

1372

1 نسخه

289

از دنیای "شهر"تا شهر"دنیا"

خاتمی، محمد

1373

1 نسخه

290

زندگی با عشق چه زیباست

بوسکالیا، لئو

 

1 نسخه

291

مدی تیشن"طریقت باطنی"

هامفری، نائومی

1370

1 نسخه

292

آناتومی جامعه:مقدمه ای برجامعه شناسی کاربردی

رفیع پور، فرامرز

1378

1 نسخه

293

غزالی در بغداد/جلد دوم

منصوری، ذبیح الله

1363

1 نسخه

294

التیام و ذهن، عوامل روانی سلامت جسم

مویرز، بویل

1375

1 نسخه

295

تغذیه در بیماریها

کیهانی، منوچهر

1380

1 نسخه

296

سی سال ترجمه تجربه

افشار، مهدی

1377

1 نسخه

297

بازی با مرگ

استانکو، زاهاریا

1359

1 نسخه

298

همانند خدایان خواهیدشد

فروم، اریک

1360

1 نسخه

299

درآفریقا همیشه مرداد است

اورتو، مارچلو

1376

1 نسخه

300

زندگی و سرگذشت ماری آنتوانت

نزلف، پیر

1363

2 جلد

301

اقتصاد/جلد دوم

ساموئلسن، پل

1346

1 نسخه

302

The Logic of International Relations

Walter s،Jones

 

1 نسخه

303

پژوهش وسنجش

 

1381

1 نسخه

304

مباحث کشورها وسازمانهای بین المللی: کانادا

ساقیان، مرضیه

1377

1 نسخه

305

مباحث کشورها وسازمانهای بین المللی: انگلستان

عبادی، کوروش

1373

1 نسخه

306

مباحث کشورها وسازمانهای بین المللی: استرالیا

زنگنه، جمشید

1380

1 نسخه

307

مباحث کشورها وسازمانهای بین المللی: واتیکان

بروجردی، مصطفی

1380

1 نسخه

308

مباحث کشورها وسازمانهای بین المللی: قرقیزستان

معظمی گودرزی، پروین

1377

1 نسخه

309

مباحث کشورها وسازمانهای بین المللی: گرجستان

معظمی گودرزی، پروین

1378

1 نسخه

310

مباحث کشورها وسازمانهای بین المللی: پاکستان

فرزین نیا، زیبا

1380

1 نسخه

311

ایران و جنگ جهانی اول(مجموعه مقالات سمینار)

اخوان، صفا

1380

1 نسخه

312

توفان برفراز قفقاز

بیات، کاوه

1380

1 نسخه

313

تاریخ عمومی اویغورستان

کمالف، آبلیت

1381

1 نسخه

314

آینده آزادی چالشهای جهانی شدن دموکراسی

ماری گنو، ژان

1380

1 نسخه

315

قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی

 

1377

1 نسخه

316

ره آورد ماوراءالنهر

سنایی، مهدی

1378

1 نسخه

317

امریکا،رویایی برباد رفته

اسلر، گوین

1380

1 نسخه

318

تاریخ مذاهب اقتصادی/جلد اول

شکوه محسنی، یحیی

1330

1 نسخه

319

تاریخ معاصرایران

 

1380

1 نسخه

320

فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران

 

1381

1 نسخه

321

اداره اموراسناد وفن بایگانی

بوشهری، جعفری

1341

1 نسخه

322

گفتگو و هنر با هم اندیشیدن

اسحاق، ویلیام

1380

1 نسخه

323

فصلنامه مطالعات خاورمیانه

 

1379

4 نسخه

324

روانشناسی تحلیل اطلاعات

هوور، ریچاردز، جی

1380

1 نسخه

325

زناشویی در شوروی

کف، خودا

 

1 نسخه

326

تاثیرات متقابل تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان

 

1380

2 نسخه

327

ریشه های رفتار سیاسی درآسیای مرکزی وقفقاز

شیخ عطار، علیرضا

1371

1 نسخه

328

فصلنامه تاریخ روابط خارجی

 

1380

1 نسخه

329

بخارا

 

1390

1 نسخه

330

فصلنامه سیاست خارجی

 

1378

1 نسخه

331

اخبارنامه

لنکرانی، احمد

1380

2 نسخه

332

اسناد روابط ایران و روسیه

قاضیها، فاطمه

1380

1 نسخه

333

در دفاع از انقلاب نیکاراگوئه:ساندنیست ها سخن می گویند

 

1363

1 نسخه

334

نگاهی به زندگی و آثار آبای

آبای

1374

1 نسخه

335

اصول پایه و ضابطه های حکومت اسلامی

بنی صدر، ابوالحسن

 

1 نسخه

336

اصالت شناخت تاریخی و "تاریخی بودن"

مهاجرانی، عطاالله

1379

1 نسخه

337

دریا عطش گرفت

 

 

1 نسخه

338

دعای ایام ماه مبارک رمضان

 

 

1 نسخه

339

فرحه القلوب فی الدعاء والاستغاثه برحمه غفارالذنوب

وفائی، کاظم

 

1 نسخه

340

درجستجوی دختری عاشق رقصیدن

کلارک، مگی هیگینز

1378

1 نسخه

341

شب چراغ

میرصادقی، جمال

1356

1 نسخه

342

روژیا

جاسمی، روح انگیز

1377

1 نسخه

343

پزشک و روح

فرانکل، ویکتور

1366

1 نسخه

344

رویای تبت

وفی، فریبا

1384

1 نسخه

345

داستانی مرموز

گارسیامارکز، گابریل

1390

1 نسخه

346

مادام بواری

فلوبر، گوستاو

1350

1 نسخه

347

مجموعه داستان کافه پری دریایی

الیاتی، میترا

1386

1 نسخه

348

طبل حلبی

گراس، گونتر

1376

1 نسخه

349

طفل

والس، ژوال

1377

1 نسخه

350

مانون لسکو

پره و، آبه

1375

1 نسخه

351

به دور از جماعت خشمگین

هاردی، تامس

1376

1 نسخه

352

مرد دهم

گرین، گراهام

1368

1 نسخه

353

زندگی کوتاه است:نامه ای به قدیس آگوستین

گوردر، یوستین

1377

1 نسخه

354

جنگجوی صلحجو

الوترکینگ، مارتین

1353

1 نسخه

355

نقدی مدرن برمدرنیته

صدریا، مجتبی

1391

1 نسخه

356

از اعماق

سیدجوادی، علی اصغر

1349

1 نسخه

357

سفر به دیگرسو

کاستاندا، کارلو

1373

1 نسخه

358

دست تاریک، دست روشن

گلشیری، هوشنگ

1378

1 نسخه

359

داستانهای شگفت انگیز

آلن پو، ادگار

1371

1 نسخه

360

پشت پرده تخت طاووس

صمیمی، مینو

1368

1 نسخه

361

فیل در پرونده

نوشیچ، برانیسلاو

1340

1 نسخه

362

محبت

آمیچیس، ادموند

1382

1 نسخه

363

اعجازخوراکیها

جزایری، غیاث الدین

1362

1 نسخه

364

بعد از زلزله

موراکامی، هاروکی

1391

1 نسخه

365

حاکمیت فرشتگان محافظ مدنیت

فررو، گولیلمو

1370

1 نسخه

366

هیچ گاه هیچ وقت هرگز تسلیم نشوید

آریا، ری

1390

1 نسخه

367

سرگذشت یک غریق

گارسیامارکز، گابریل

1383

1 نسخه

368

هرمان هسه و شادمانیهای کوچک

رضائی، پریسا

1378

1 نسخه

369

خانه ای درمه

دوباس، آندره

1382

1 نسخه

370

پشت دیوارهای بلند از کاخ تا زندان

آریان پور، آذر

1381

1 نسخه

371

سفیدها چه ها کردند؟

پاچنسکی، گرت

1352

1 نسخه

372

استخوان خوک ودست های جذامی

مستور، مصطفی

1383

1 نسخه

373

مرگ در جنگل

آندرسن، شروود

1362

1 نسخه

374

کوه پنجم

کوئیلو، پائولو

1377

1 نسخه

375

شب مادر

ونه گات، کوت

1381

1 نسخه

376

چرامردان درخانه سکوت می کنند؟

ریل، ترنس

1386

1 نسخه

377

برلت، برشت

 

 

1 نسخه

378

سال بلوا

معروفی، عباس

1372

1 نسخه

379

شهامت

اشو

1380

1 نسخه

380

با شبیرو

دولت آبادی، محمود

1352

1 نسخه

381

مردان بزرگ روز

 

 

1 نسخه

382

آیا سرنوشت زن را ساختمان بدنی اوتعیین می کند؟

رید، اولین

 

1 نسخه

383

یادداشت های ناتمام

کیوانی، کیواندخت

1369

1 نسخه

384

دختربخت

آلنده، ایزابل

1379

1 نسخه

385

کافه نادری

قیصریه، رضا

1383

1 نسخه

386

سی سال ترجمه سی سال تجربه

افشار، مهدی

1377

1 نسخه

387

روش شناخت ودرمان میگرن و سر دردها

پره و، فلورین

1362

1 نسخه

388

زنان عاقل کوتاه نمی آیند

ارهارت، اوته

1384

1 نسخه

389

ماهنامه صبح امروز برای نسل دانشمند

 

1345

1 نسخه

390

ماهور مجموعه آثار

 

1380

1 نسخه

391

نشریه اطلاع رسانی

 

1380

2 نسخه

392

سیر در قلمرو گمرک ایران:از سیستان تا خوزستان

فتحی، محمد

1354

1 نسخه

393

آموزش خط تحریری

اسماعیل نژاد فرد لرستانی

 

1 نسخه

394

پایان عصر بازاریابی سنتی

زیمن، سرجیو

1381

1 نسخه

395

خودآموز استفاده از outolisp

آهد، جرج

1374

1 نسخه

396

برف

مهاجرانی، عطاالله

1383

1 نسخه

397

روزی که جهان دگرگون شد

طلوعی، محمود

1380

1 نسخه

398

درباره جراحی چه می دانید؟شرح عمل های جراحی شایع به زبان ساده

فاضل، ایرج

1383

1 نسخه

399

ختنه سوران شوهر اشرف

 

1359

1 نسخه

400

فرهنگ نامهای ایرانی

عباسی، محمد

1371

1 نسخه

401

راهنمای نویسندگان جوان

افشار، مهدی

1377

1 نسخه

402

نقش بازار و بازاری ها درانقلاب ایران

عتیق پور، محمد

1358

1 نسخه

403

مدیریت اجرایی بعد از چهل سالگی

ماینر، چالزس

1372

1 نسخه

404

مدیریت بهره وری از زمان

مکنزی، الک

1377

1 نسخه

405

هزار ویک ضرب المثل گرجی

 

1380

1 نسخه

406

خودآموز بریج در 31 درس بسیار ساده

رهنما، عبدالله

1352

1 نسخه

407

عشق و مرگ در کشوری گرمسیر

نی پل، شیوانی

1368

1 نسخه

408

بهشت خاکستری

مهاجرانی، عطاالله

1382

1 نسخه

409

Call anetics for your back

keith gerard،Nancy

 

1 نسخه

410

فرهنگ سیاسی نمونه

پورکریم، محمدمهدی

1358

1 نسخه

411

اتوبوس مدرسه

هریس، مری

1353

1 نسخه

412

فرصت بزرگ از دست رفته

خامه ای، انور

1362

1 نسخه

413

اندیشه های ژئوپلیتیک

اتوتایل، ژئاروید

1380

1 نسخه

414

مجموعه گزینه های چهارجوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد

نیکوکار، مسعود

1377

1 نسخه

415

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران

عزمی، محمد

1380

1 نسخه

416

آمار و احتمالات کاربردی

نیکوکار، مسعود

1378

1 نسخه

417

مکانیک خاک

بهنیا، کامبیز

1366

2 جلد

418

راهنمای کامل و تشریح مسائل مکانیک سیالات

شیمز، ایروینگ اچ

1377

1 نسخه

419

روسازی راه

طباطبائی، امیرمحمد

1377

1 نسخه

420

طرح اختلاط بتن

رمضانیانپور، علی اکبر

1374

1 نسخه

421

هیدرولیک کانال های باز

حسینی، محمود

1379

1 نسخه

422

مکانیک مهندسی/جلد دوم:دینامیک

 

1373

1 نسخه

423

اطلس تاریخی جهان از آغازتا امروز

مک ایودی، کالین

1369

1 نسخه

424

اصول و روش های آمار

نصفت، مرتضی

1349

1 نسخه

425

مکانیک خاک ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 

1379

1 نسخه

426

راهنمای استاتیک

جانستون، راسل

1374

1 نسخه

427

پروفیل های ساختمان فولادی

شنایدار، مارتا

1376

1 نسخه

428

هیدرولیک کانالها

مقصودی، نصرت الله

1375

1 نسخه

429

آمار واحتمال برای رشته های مختلف

حمیدی، اصغر

1368

1 نسخه

430

آئین نامه سازه های فولادیAisc

میرقادری، رسول

1377

1 نسخه

431

آغاز شهرنشینی در ایران

مجیدزاده، یوسف

1368

1 نسخه

432

برنامه نویسی فرترن77

جبه دار مارالانی

1374

1 نسخه

433

راهنمای جوش و اتصالات جوشی

طاحونی، شاپور

1379

1 ن&#