لیست کتب اهدایی جناب آقای سامان آذرفر (شهریور 1393)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

آزمونهای کاربردی آسیب ها ورزشی

علیپور راد، بابک

1392

1نسخه

2

آزمونهای کاربردی تربیت بدنی در مدارس

عطار زاده، یاسمن

1390

1نسخه

3

اصول آموزش والیبال

محمدی ، نصر الله

1388

1 نسخه

4

بانک سوالات تغذبه و ورزش

احمدی،فاطمه

1388

1 نسخه