لیست کتب اهدایی سرکارخانم هنگامه باغبان (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

آشنائی با قرآن:سوره های حمد، بقره

مطهری، مرتضی

 

1 نسخه

2

هنر آشپزی و شیرینی پزی دل آرا

محمدی، م

1379

1 نسخه

3

آئینه

حجازی، محمد

1386

1 نسخه

4

تفسیر موضوعی قرآن کریم

گروه مولفان

1389

1 نسخه

5

جامعه و تاریخ

مطهری، مرتضی

 

1 نسخه

6

تعبیر خواب

 

 

1 نسخه

7

گیاهان دارویی

 

 

1 نسخه

8

خط سوم

صاحب الزمانی، ناصرالدین

1389

1 نسخه

9

صلوات، معجزه ذکر

لک علی آبادی، روح الله

1391

1 نسخه

10

آیه الکرسی، کلید درهای بسته

لک علی آبادی، روح الله

1391

1 نسخه

11

پیامبری و پیام

درگاهی، حسین

1383

1 نسخه

12

کیمیاگر

کوئیلو، پائولو

1374

1 نسخه

13

داستان راستان/جلد دوم

مطهری، مرتضی

 

1 نسخه

14

ارتباط با خدا:هدیه احمدیه

آشتیانی، احمد

 

1 نسخه

15

خودآموز آسان powerpoint 2007

زارع، جواد

1386

1 نسخه

16

Emma

Austen،Jain

 

1 نسخه

17

The Red Car

Longman Group

 

1 نسخه