لیست کتب اهدایی سرکارخانم معصومه اشتری ماهینی (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

انسان شناسی

رجبی، محمود

1382

1 نسخه

2

رسانه های آموزشی برای کلاس درس

 

1384

1 نسخه

3

بهداشت عمومی

آذری، آرزو

1383

1 نسخه

4

مبانی علم اقتصاد

محتشم دولتشاهی، طهماسب

1381

1 نسخه

5

مقدمات تکنولوژی آموزشی

احدیان، محمد

1382

1 نسخه

6

مباحثی از اقتصادآموزش و پرورش

عمادزاده، مصطفی

1381

1 نسخه

7

اصول روانشناسی و روان آزمایی

شریفی، حسن پاشا

1381

1 نسخه

8

آموزش و پرورش مقایسه ای

حبیبی، شراره

1384

1 نسخه

9

فلسفه آموزش و پرورش

شعاری نژاد، علی اکبر

1381

1 نسخه

10

روشهای پژوهش درسلامت کودکان

رمضانخانی، علی

1383

1 نسخه

11

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

شریعتمداری، علی

1381

1 نسخه

12

متون اسلامی(اخلاقی،سیاسی واجتماعی)

عبدالمحمدی، حسین

1380

1 نسخه

13

کلیات فلسفه تعلیم و تربیت

نیکزاد، محمود

1381

1 نسخه