لیست کتب اهدایی جناب آقای مرتضی سپهوند

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مدیریت تولید وعملیات

متقی، هایده

1391

1 نسخه