لیست کتب اهدایی جناب آقای سیدسعید تک تهرانی (مرداد 1393)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

ترجمه فارسی شرایع الاسلام/جلد دوم

محقق حلی، جعفربن حسن

1364

3 جلد

2

ترجمه فارسی شرایع الاسلام/جلد سوم

محقق حلی، جعفربن حسن

1368

2 جلد

3

ترجمه فارسی شرایع الاسلام/جلدچهارم

محقق حلی، جعفربن حسن

1368

1 نسخه

4

ترجمه فارسی شرایع الاسلام/جلد اول

محقق حلی، جعفربن حسن

1368

2 جلد

5

عقائد الانسان:امامت

حسینی تهرانی، هاشم

 

1 نسخه

6

قصه های قرآن

گروه مولفان

1346

2 نسخه

7

فقط برای امروز

 

1377

1 نسخه

8

سید الشهداء و فاجعه کربلا

خلیلی، محمدعلی

 

1 نسخه

9

کشتی پهلوگرفته

شجاعی، مهدی

1376

1 نسخه

10

استعاذه

دستغیب شیرازی، عبدالحسین

 

1 نسخه

11

دیار آشنا

معظمی گودرزی، عزت الله

1375

1 نسخه

12

البدایه فی شرح الهدایه

حسینی، علی

1366

1 نسخه

13

آداب و روش تحصیل

احمدی، نظرعلی

1363

1 نسخه

14

نحوه بروز علائم سوگواری

دشتی، عبدالرسول

1382

1 نسخه

15

English sentence Structure

krohn،Robert

1974

1 نسخه