لیست کتب اهدایی جناب آقای رمضانی

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

الکشکول المسلی

عقیل، محسن

1381

1 نسخه

2

الامامه و السیاسه المعروف بتاریخ الخلفاء1-2

قتیبه دینوری، محمد عبداللله بن مسلم

 

1 نسخه