لیست کتب اهدایی سرکارخانم مژگان حقیقت

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی -- ج1

بویس، ویلیام

1374

1 نسخه

2

روش های آمار کاربردی با رویکرد آمار در پژوهش

شیرازی، محمود

1383

1 نسخه

3

معادلات دیفرانسیل

نیکوکار، مسعود

1366

1 نسخه