لیست کتب اهدایی موسسه فرهنگی گلها

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

قرآن کریم

الهی قمشه ای، مهدی

1381

8 نسخه

2

قرآن مجید بدون ترجمه

 

 

1 نسخه

3

رساله توضیح المسائل امام خمینی

خمینی، روح الله

 

1 نسخه

4

نظام حقوق زن دراسلام

مطهری، مرتضی

 

1 نسخه

5

مقدمه ای برجهان بینی اسلامی:زندگی جاوید یا حیات اخروی

مطهری، مرتضی

 

1 نسخه

6

کتابشناسی اهل سنت تفضیلی

مرکزپژوهشهای اسلامی صدا وسیما

 

1 نسخه

7

فضائل الخمسه من الصحاح السته/ جزء الاول

حسینی فیروزآبادی، مرتضی

 

4 جلد

8

فضائل الخمسه من الصحاح السته/ جزء الثانی

حسینی فیروزآبادی، مرتضی

 

3 جلد

9

فضائل الخمسه من الصحاح السته/ جزء الثالث

حسینی فیروزآبادی، مرتضی

 

3 جلد

10

بوستان معرفت(به ضمیمه دیوان اشعار)

حسینی تهرانی، هاشم

1378

2 نسخه

11

منتخب مفاتیح الجنان

قمی، عباس

1379

1 نسخه