لیست کتب اهدایی جناب آقای علیرضا دهمردان

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

آشنایی با معماری جهان

زارعی، محمدابراهیم

1387

1 نسخه

2

زبان تخصصی معماری ویژه آزمون کارشناسی ارشد

خلیل پورفرد، شبنم

1391

1 نسخه