لیست کتب اهدایی سرکارخانم سولماز دمیرچلی

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

انواع قرار ودستورات قضائی حقوقی وکیفری

اباذری فومشی، منصور

1384

1 نسخه

2

وکلای جوان بدانند4:پاسخهای تحلیلی به پرسشهای اختبار

اسماعیلی هریسی، ابراهیم

1389

1 نسخه

3

تعارض قوانین

الماسی، نجادعلی

1389

1 نسخه

4

الحاقیه قانون یار آیین دادرسی کیفری

کامفر، بهداد

1392

1 نسخه

5

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

بولاغی، رضا

1392

1 نسخه

6

ساده ساز حقوق جزای اختصاصی

صبری، نورمحمد

1385

1 نسخه

7

حقوق جزای اختصاصی

صادقی، محمدهادی

1386

1 نسخه

8

زمینه حقوق جزای عمومی

نوربها، رضا

1386

1 نسخه

9

محشای قانون مجازات اسلامی

گلدوزیان، ایرج

1387

1 نسخه