لیست مجموعه اهدایی سرکارخانم هیام تمیزی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مجله با عناوین متنوع

 

 

3 نسخه

2

انگیزش و هیجان

خداپناهی، محمدکریم

 

1 نسخه

3

روانشناسی بالینی مفاهیم، روش ها و حرفه

فیرس، جری

1390

1 نسخه

4

مجله آوای اتیسم

 

 

1 نسخه

5

جزوه فیزیک پیش دانشگاهی 2

خسروی منش، خسرو

 

1 نسخه

6

کتاب کارزیست شناسی

آرام فر، مهدی

1391

1 نسخه

7

فیزیک پیش دانشگاهی(1و2)

جوکار، احمد

1390

1 نسخه

8

ریاضیات تجربی جامع کنکور

موئینی، سروش

1390

1 نسخه

9

فیزیک پیش دانشگاهی 1

خسروی منش، خسرو

1392

1 نسخه

10

فیزیک پیش دانشگاهی 2

خسروی منش، خسرو

1392

1 نسخه

11

پاسخ های تشریحی زبان وادبیات فارسی کنکور

نظری، مهدی

1390

1 نسخه

12

زبان و ادبیات فارسی کنکور

نظری، مهدی

1390

1 نسخه

13

7 روز تا دانشگاه آزاد با آزاد راه

فرهختی، ندا

1391

1 نسخه

14

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

ملک محمدی، محمدرضا

1391

1 نسخه

15

ادبیات فارسی 3

ملک محمدی، محمدرضا

1391

1 نسخه

16

ادبیات فارسی 2

ملک محمدی، محمدرضا

1390

1 نسخه

17

زبان انگلیسی سوم و چهارم

نوربخش، حمیدرضا

1391

1 نسخه

18

زبان فارسی راهبردهای یاددهی-یادگیری/جلد اول و دوم

عمرانی، غلامرضا

1389

2 جلد

19

زبان و ادبیات فارسی (عمومی)

 

1392

1 نسخه

20

ریاضیات تجربی هفت کتاب در یک کتاب

سعیدی، منصور

1391

1 نسخه

21

زبان فارسی/جلد اول ودوم

سبطی، هامون

1388

2 جلد

22

فیزیک پایه-شامل مباحث فیزیک 1و2و3

جوکار، احمد

1390

1 نسخه

23

پاسخ های تشریحی فیزیک پایه

جوکار، احمد

1390

1 نسخه

24

کنکور 93(جزوه)

 

1393

1 نسخه

25

کتاب همایش شیمی

مصلایی، محمدرضا

1390

1 نسخه

26

شیمی 1و2:فرآیندهای شیمی

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

27

شیمی 1 پیش دانشگاهی:پرسشهای چهارگزینه ای

بازرگانی، بهمن

1391

1 نسخه

28

شیمی 2 پیش دانشگاهی:پرسشهای چهارگزینه ای

بازرگانی، بهمن

1391

1 نسخه

29

شیمی 3 پیش دانشگاهی:پرسشهای چهارگزینه ای

بازرگانی، بهمن

1391

1 نسخه

30

هندسه 1و2 ده استاد

معصومی، علی

1390

1 نسخه

31

پاسخ های تشریحی فیزیک پیش دانشگاهی

جوکار، احمد

1390

1 نسخه

32

زیست شناسی زیر ذره بین

آرام فر، مهدی

1392

2 نسخه

33

نشریه آزمون های قلم چی

 

1393

2 نسخه

34

دین و زندگی

فردی، عقیل

1390

1 نسخه

35

عربی به زبان ساده

فیلی، ایاد

1390

1 نسخه

36

دین و زندگی میکروطبقه بندی

سمیعی عارف، زهرا

1390

2 نسخه

37

پاسخ های تشریحی کنکورهای سراسری تجربی

گروه مولفان

1391

1 نسخه

38

کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور(رشته تجربی)

گروه مولفان

1391

1 نسخه

39

کتاب همایش زمین شناسی

چلاجور، محمد

1390

1 نسخه

40

ژنتیک کنکور

آرام فر، مهدی

1390

1 نسخه

41

زیست شناسی

آرام فر، مهدی

1391

1 نسخه

42

بانک پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی

آرام فر، مهدی

1391

1 نسخه

43

زبان و ادبیات فارسی کنکور

جوکار، محمد

1390

1 نسخه

44

چکیده زیست شناسی

آرام فر، مهدی

1391

1 نسخه

45

جزوه زیبایی

 

 

1 نسخه

46

زیست شناسی پیش دانشگاهی 1

آرام فر، مهدی

1391

2 نسخه

47

انگلیسی 1و2 دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

48

زبان فارسی 3

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

49

زبان وادبیات فارسی (عمومی)

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

50

لغت نامه زیست شناسی

آرام فر، مهدی

1390

1 نسخه

51

تاریخ ادبیات

ساجدی، علی

1390

1 نسخه

52

زیست شناسی پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

53

زمین شناسی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

54

علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه