لیست کتب اهدایی جناب آقای پاشا بهادری راد (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

پژوهش عملیاتی برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن

مهرگان، محمدرضا

1387

1 نسخه