لیست کتب اهدایی سرکارخانم فرشته اکبری (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

قصه اسباب بازی ها

صیفوریان، مژگان

 

1 نسخه

2

آلیس کارآگاه

کین، کارولین

1375

1 نسخه

3

بینش اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

1383

1 نسخه

4

کتاب کوچک نکته های زندگی

براون، جکسون

1382

1 نسخه

5

چشیدن

بیلینگزلی اسمیت، کاتی

1374

1 نسخه

6

نقاشی و رنگ آمیزی با:حیوانات نخستین

 

1369

1 نسخه

7

اولین اطلاعات عمومی برای بچه های دبستان

اسنو، آلن

1374

1 نسخه

8

صداسازها

جلالی، عبدالرضا

1378

1 نسخه

9

چگونه پژوهش کنیم؟

ون کلیو، جنیس

1382

1 نسخه

10

مسائل ناب دختران جوان

شوستر، گابی

1381

1 نسخه

11

حساب دیفرانسیل و انتگرال

لیت هولد، لویی

1382

1 نسخه

12

زبان و نگارش فارسی

گروه مولفان

1384

1 نسخه

13

معارف اسلامی 2

جوادی، محسن

1382

1 نسخه

14

شیمی عمومی 1

مورتیمر، چارلز

1381

1 نسخه

15

درسنامه جانورشناسی بی مهرگان

باقریان، علی

1383

1 نسخه

16

مبانی فیزیک/جلداول:مکانیک

هالیدی، دیوید

1381

1 نسخه

17

بوم شناسی عملی

عبدل زاده، احمد

 

1 نسخه

18

بوم شناسی

عبدل زاده، احمد

 

1 نسخه

19

راز نماز(برای جوانان)

قرائتی، محسن

1373

1 نسخه

20

هابیل و قابیل

سیدقطب

 

1 نسخه

21

هفته نامه فرهنگی چلچراغ

 

1382

8 نسخه

22

اگرنوجوان می شدم

شمس نژاد، مولود

1378

1 نسخه

23

آدم آهنی

هیوز، تد

1373

1 نسخه

24

آبی + قرمز

جوانبخت، محمد

1377

1 نسخه

25

کلید بهشت

حسن زاده، صادق

1378

1 نسخه

26

حادثه روز دهم1:داستان جانبازی اصحاب امام حسین

شیرازی، رضا

1376

1 نسخه

27

حادثه روز دهم2: داستان جانبازی خانواده امام حسین

شیرازی، رضا

1376

1 نسخه

28

دوست کیست دوستی چیست

دانشمند، مهدی

1379

1 نسخه

29

آنچه یک جوان باید بداند

فرهادیان، رضا

1378

1 نسخه

30

نماز

بهشتی، محمدحسین

 

1 نسخه

31

گرک طمعکار

گرزین متاعی، اصغر

 

1 نسخه

32

شناخت حرفه و فن

وزارت آموزش و پرورش

1378

1 نسخه

33

ضیافت نور

 

 

1 نسخه

34

سیری در تاریخ:امام علی علیه السلام

امیدوار، امید

 

1 نسخه

35

سیری در تاریخ: امام جواد علیه السلام

امیدوار، امید

 

1 نسخه

36

سیری در تاریخ:جنگ صفین

امیدوار، امید

 

1 نسخه

37

جشن تکلیف

محمدی ری شهری، محمد

1374

1 نسخه

38

ماهنامه کرنش

 

1386

1 نسخه

39

شیمی عمومی برای رشته های مهندسی

پارسافر، غلامعباس

1382

1 نسخه

40

کاست آموزش زبان

 

 

7 نسخه

41

Get Ready

 

1381

2 نسخه

42

Lets Go

Wilkinson،S

 

8 جلد

43

New American Stremline

 

1381

4 جلد

44

دفترچه آموزش زبان

 

 

1 نسخه