لیست کتب اهدایی سرکارخانم سیده نساء هاشمیان سیگارودی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

پایان نامه: استقلال فرهنگی جامعه اسلامی در قرآن ونهج البلاغه

هاشمیان سیگارودی، نساء

1392

1 نسخه

2

حسن تی شی

هاشمیان سیگارودی، نساء

1393

1 نسخه

3

نیمه پنهان ماه اصغری خواه به روایت همسرشهید

غفاری، فاطمه

1391

1 نسخه

4

فرمانده آسمانی:محمداصغری خواه

هاشمیان سیگارودی، نساء

1392

1 نسخه