لیست کتب اهدایی سرکارخانم فاطمه نوری (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

زندگینامه سیاسی امام خمینی

رجبی، محمدحسن

1377

1 نسخه

2

ویژه نامه ششمین سالگردشهادت آیه الله مرتضی مطهری

 

1360

1 نسخه

3

راه زندگی

صالح، محمدعلی

 

1 نسخه

4

از مدینه تا کربلا داستان زندگی امام حسین

شیرازی، رضا

1376

1 نسخه