لیست کتب اهدایی سرکارخانم مهدیه نجات اللهی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز، پتروشیمی

شرکت ملی نفت ایران

1389

1 نسخه

2

اصول و فنون مذاکره قراردادی درصنعت نفت

شرکت ملی نفت ایران

1389

2 نسخه

3

گزیده قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهای خارجی(همراه با متون انگلیسی قوانین)

شرکت ملی نفت ایران

1390

2 نسخه