لیست کتب اهدایی جناب آقای محمدهادی ملکی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

فریبکار

فورسایت، فردریک

1372

1 نسخه

2

در بهشت شداد..!

رفیع، جلال

1374

1 نسخه

3

احتضار و عالم قبر

عالی، مسعود

1392

1 نسخه

4

بهشت و جهنم

عالی، مسعود

1392

1 نسخه

5

معراج السعاده

نراقی، ملا احمد

1378

1 نسخه

6

سلوک عارفان

ملکی تبریزی، جواد

 

1 نسخه

7

درمان اختلالات توجه و تمرکز در کودکان بیش فعال

اسپرر، کیت ای

1391

1 نسخه

8

کلیک:10 حقیقت برای ایجاد رابطه ای فوق العاده

فریزر، جورج

1392

1 نسخه

9

قربانی جنگ

فورسایت، فردریک

1372

1 نسخه