لیست کتب اهدایی جناب آقای محمد مکتوبیان (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

اضافه ولتاژهای قطع و وصل درشبکه های انتقال انرژی با ولتاژ220-750کیلو ولت

شاهرخشاهی، طهماسبقلی

1368

1 نسخه

2

حل مسائل الکتریسیته عمومی

گیوی، حسن

1370

1 نسخه

3

بهینه سازی(تئوری و کاربرد)

رائو، اس، اس

1373

2 جلد

4

نگره ی آمار

Mood،A.M

1356

1 نسخه

5

بررسی سیستم های مدرن انرژی الکتریکی

Kothari،Nagrath

1368

2 جلد

6

آشنایی با حساب تانسوری و نسبیت

لاودن، درک

1362

1 نسخه

7

مکانیک کلاسیک

کیبل، ت.و.ب

1363

1 نسخه

8

مهندسی ارتباطات دور

فریمن، راجر

1365

1 نسخه

9

دوره فشرده فیزیک نظری/جلد اول:مکانیک والکترودینامیک

لانداو، لیف شیتز

 

1 نسخه

10

توابع خاص فیزیک ریاضی

هوخشتات، هاری

1362

1 نسخه

11

روشهای ریاضی در فیزیک

آرفکن، جورج

1363

1 نسخه

12

آشنایی با نسبیت خاص

رزنیک، رابرت

1363

1 نسخه

13

جبرخطی

امیرمعز، علیرضا

1363

1 نسخه

14

حل مسائل سیگنالها و سیستم ها

اپنهایم

1375

1 نسخه

15

سری فوریه

اسندون، ی.ن

1363

1 نسخه

16

فیزیک آماری

رایف، ف

1370

1 نسخه

17

مبانی فیزیک نوین

وایدنر، ریچارد

1365

1 نسخه

18

جدولهای وسترمان

شیلو

1366

1 نسخه

19

مهندسی تعمیرات و نگهداری

فقیه، نظام الدین

1368

1 نسخه

20

تابع گاما

آرتین، امیل

1369

1 نسخه

21

اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب

مطهری، مرتضی

1374

1 نسخه

22

سنن النبی

طباطبائی، محمدحسین

1382

1 نسخه

23

مبادی علم شبکه ها

بوز، جی

1363

1 نسخه

24

آشنایی با فیزیک حالت جامد

کیتل، چارلز

1367

1 نسخه

25

منطق صوری

خوانساری، محمد

1362

1 نسخه

26

مبانی نظریه الکترومغناطیس

ریتس، جان

1368

1 نسخه

27

مکانیک کلاسیک

لاندو، ل.د

1361

1 نسخه

28

مرجع آموزشی AutoCad 14

مسگرهروی، محسن

1378

1 نسخه

29

کمیتها،یکاها، نمادها و ثابتها بنیادی فیزیک

 

1363

1 نسخه

30

Operations Research in Production planning Scheduling and Inventory Control

Lynwood،Johson

 

1 نسخه

31

Calculus And Analytic Geometry

Thomas.G.B

 

1 نسخه

32

High Voltage Engineering

Naidu،M.s

 

2 نسخه

33

Electrical Transmission and Distribution

گروه مولفان

 

1 نسخه

34

Physics of Engineering Materials

Pollock،Daniel

 

1 نسخه

35

The Jsp Transformer Book 11th Edition

Franklin

 

1 نسخه

36

Engineering Circuit Analysis

Hayt،William

 

1 نسخه

37

Alternating Current Machines

Say M.G

 

1 نسخه

38

Classical Electrodynamics

David Jakson،John

 

1 نسخه

39

Signals and Systems

OPENHEIM،Alan

 

1 نسخه

40

Computations of power-System transients

Bickford،J.p

 

1 نسخه

41

Elements of power System analysis

Stevenson،William

 

1 نسخه

42

Electric Lircuits

Edminister،Joseph

 

1 نسخه

43

Linear Control System Analysis And Design

D Azzo،John

 

1 نسخه

44

Antennas And Radiowave propagation

Collin،Robert E

 

1 نسخه

45

Electromagnetics

Carver،Keith R

 

1 نسخه

46

برنامه ریزی خطی (روشها و کاربردها)

گس، سل آی

1369

1 نسخه