لیست کتب اهدایی جناب آقای مجید مقصودی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

راه های کارآمدی امر به معروف ونهی از منکر

صنایع، محمد

1388

1 نسخه

2

پرتویی از نور

قرائتی، محسن

1386

2 جلد

3

دارالقرآن الکریم :آستان قدس حسینی

 

 

1 نسخه

4

قانون دیوان عدالت اداری

 

1379

3 نسخه

5

عزادارحقیقی

شجاعی، محمد

1386

1 نسخه

6

متن کامل صحیفه انقلاب

خمینی، روح اله

1379

1 نسخه

7

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

1381

1 نسخه

8

بیمه بیکاری

مولابیگی، غلامرضا

1388

2 نسخه

9

رساله توضیح المسائل آیه الله مکارم شیرازی

مکارم شیرازی، ناصر

1384

1 نسخه

10

آموزش ملی امربه معروف ونهی از منکر

مسعودی، محمداسحاق

1386

3 نسخه

11

الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث

محمدی ری شهری، محمد

1388

4 نسخه

12

امربه معروف و نهی از منکر

قرائتی، محسن

1379

1 نسخه

13

راهنمای نشریات حقوقی کشور

 

1384

1 نسخه

14

63 سخن یار

خامنه ای، علی

1390

1 نسخه

15

حدیث ولایت

خامنه ای، علی

1376

1 نسخه

16

ثروت از دیدگاه قرآن

وفا، جعفر

1379

1 نسخه

17

اخلاق اقتصادی و سیاسی

الهامی نیا، علی اصغر

1384

1 نسخه

18

راهبردهای ولایت

خامنه ای، علی

1377

1 نسخه

19

فصلنامه علمی تخصصی ناب

 

1385

1 نسخه

20

قانون برگزاری مناقصات آیین نامه های اجرایی

 

1385

1 نسخه

21

علوم قرآنی و اسلامی در اینترنت

شیرکوند، اکبر

1384

1 نسخه

22

مجموعه مقالات دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی درکشور

 

1380

1 نسخه

23

عملکرد وزارت صنایع و معادن درراستای ارتقا سلامت نظام اداری

 

1389

1 نسخه

24

مجموعه آثار کتابخانه ای:کتابنامه حقوقی

 

1385

1 نسخه

25

نظارت کارآمد

 

1385

1 نسخه

26

مدیریت و زمامداری در ترازوی قرآن و امیرالمومنین

قنبری، عبادالله

 

1 نسخه

27

بررسی محصولات فرهنگی/ویژه مطبوعات

 

 

1 نسخه

28

نسیم حیات تفسیر قرآن کریم

بهرام پور، ابالفضل

1385

1 نسخه

29

کوثرانقلاب اسلامی

 

1385

1 نسخه

30

نشریه پیام پیشگیری

 

1389

1 نسخه

31

سیری در سیره نبوی

مطهری، مرتضی

1377

1 نسخه

32

Operating Dipartment Review 2006

 

1385

1 نسخه

33

Anticorruption in Transition

 

1379

1 نسخه

34

Acrc Korea Ombudsman Annual Report2008

 

1387

1 نسخه

35

Global Corruption Report 2008

 

1387

1 نسخه

36

The Constitution of the Islamic Republic of Iran

 

 

1 نسخه

37

Iran

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 

2 نسخه

38

Delegate Manual

 

 

2 نسخه

39

Stablish & Complete A system of punishing

 

 

1 نسخه

40

فصلنامه ایران واسلام

 

1391

1 نسخه

41

ماهنامه قرآنی الحفیظ

 

 

1 نسخه

42

نشریه میثاق مدیران

 

1385

1 نسخه

43

ماهنامه زمانه

 

1386

2 نسخه

44

ماهنامه نسیم بخارا

 

1389

1 نسخه

45

کتاب ماه علوم و فنون

 

1389

1 نسخه

46

اقتصاد مواد مخدر

 

1383

1 نسخه

47

CD & DVD با موضوع های مختلف

 

 

41 نسخه

48

مجله با عناوین متنوع

 

1390

18 نسخه

49

مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی، محاسباتی با آخرین اصلاحات و الحاقات

حجتی اشرفی، غلامرضا

1379

1 نسخه

50

معارف انقلاب:مروری بر دیدگاه های حضرت آیه الله العظمی سید علی خامنه ای پیرامون انقلاب اسلامی

خامنه ای، علی

1389

1 نسخه

51

منتخب آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی

 

1389

2 جلد

52

مبانی سازمان و مدیریت(مدیریت عمومی)

حیدری تفرشی، غلامحسین

1386

1 نسخه

53

آشنایی با سازمان دارالقرآن الکریم

 

 

1 نسخه

54

علی علیه السلام مظهراسمای حسنای الاهی

جوادی آملی، عبدالله

1380

1 نسخه

55

نقش ائمه در احیاء دین/جلد چهاردهم

عسکری، مرتضیُ

1384

1 نسخه

56

تک درخت سیب

احمدی، حسن

1383

1 نسخه

57

بولتن خبری سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

 

1386

1 نسخه

58

راهنمای تدریس روخوانی قرآن کریک

حبیبی، علی

1373

1 نسخه

59

تحلیلی بر نیایش ها ونفرین های عاشورایی

رضوی، عباس

1388

2 نسخه

60

آفتاب در حجاب

شجاعی، مهدی

1388

1 نسخه

61

خبرنامه قوه قضائیه

 

1387

2 نسخه

62

راهکاربرقراری روابط سالم وسازنده در خانواده

حسینی، داود

1384

1 نسخه

63

خلافت و مهدویت در مکتب خلفا

عسکری، مرتضیُ

1383

1 نسخه

64

معراج جان:اهمیت بخشی به نماز با تاکیدبرنماز صبح

قاسمی نیا، محمدرضا

1384

1 نسخه

65

پدرخوانده ناپلی

فیلیپو، ادواردو

1391

1 نسخه

66

امام علی بن موسی الرضا منادی توحید و امامت

معینی، محمدجواد

1386

1 نسخه

67

درقلمرو دین و معارف

اسماعیلی، علی

1382

1 نسخه

68

امربه معروف و نهی از منکر

خمینی، روح الله

1378

1 نسخه

69

عملکرد وزارت صنایع و معادن درراستای ارتقاء سلامت نظام اداری

 

1389

1 نسخه

70

لطفا فریب نخورید

فعالی، محمدتقی

1390

1 نسخه

71

معراج حج:روایتی عارفانه از منازل و مناسک حاجیان

آقامیری، زهرا

1386

1 نسخه

72

رسانه و جنگ نرم

عامری، داود

1389

1 نسخه

73

اصول و مبانی جهانگردی

کوپر، کریس

1380

1 نسخه

74

طرح عدالت الکترونیکی

 

 

2 نسخه

75

آموزش ملی امربه معروف و نهی از منکر

مسعودی، محمداسحاق

1389

2 نسخه

76

راه اینجاست...

خامنه ای، علی

1389

2 نسخه

77

آن سوی شب

آل رسول، سعید

1378

1 نسخه

78

نمایشنامه مذهبی بانوی بی نشان

فدایی حسین، حسین

1387

1 نسخه

79

از دعا تا اجابت

حسینی همدانی، محمدمهدی

1389

2 نسخه

80

قوانین و مقررات بخش تعاون

 

1389

1 نسخه

81

زندان بی حصار

شیرازی، رضا

1388

1 نسخه

82

شناخت مرگ

حسینی، مجتبی

1387

1 نسخه

83

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

پژوهشکده اموراقتصادی

1387

1 نسخه

84

سیمای نماز

انصاریان، حسین

1387

1 نسخه

85

درسنامه جامع جمعیت و تنظیم خانواده

علی محمدزاده، خلیل

1381

1 نسخه

86

فرهنگ سخنان حضرت فاطمه زهراء

دشتی، محمد

1388

1 نسخه

87

لحظه ها اما سبز

جلایر، حسن

1382

1 نسخه

88

پرورش علمی جنین و نوزاد از لقاح تا یک سالگی

مطیعان، محمدرضا

1378

1 نسخه

89

آشنایی با قرآن

مطهری، مرتضی

1379

1 نسخه

90

خانواده های متعادل(آناتومی خانواده)

شرفی، محمدرضا

1389

1 نسخه

91

صدای فاطمی فدک

انصاری، محمدباقر

1389

1 نسخه

92

تربیت فرزند از نظراسلام

مظاهری، حسین

1370

1 نسخه

93

اذان و اقامه دراسلام

خسروی، موسی

1380

1 نسخه

94

آموزش ملی امربه معروف و نهی از منکر(تکمیلی)/جلد 2

مسعودی، محمداسحاق

1388

1 نسخه

95

چهل نامه ی کوتاه به همسرم

ابراهیمی، نادر

1380

1 نسخه

96

ترجمه اطائب الکلم فی بیان صله رحم

عبدالعالی کرکی العاملی، حسن بن علی

1376

1 نسخه

97

23 بروشور حقوق شهروندی

قوه قضائیه

 

1 نسخه

98

Heating and air-conditioning of buildings

Faber،Oscar

 

1 نسخه

99

Air Conditioning Engineering

Jones،W.P

 

1 نسخه

100

PC- Anwenderbuch

Janson،Alexander

 

1 نسخه