لیست کتب اهدایی جناب آقای محمد محمدی مقدم (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

دلشادتهرانی، مصطفی

1388

1 نسخه

2

تفسیرنماز

قرائتی، محسن

1374

1 نسخه

3

فیزیک:فرمول ها، تعاریف، آزمایش ها وتصاویر

نصیری، محمد

1392

1 نسخه

4

عربی همراه

ترکمان، مهران

1392

1 نسخه

5

ریاضیات 2

انصاری، حسین

1390

1 نسخه

6

مبانی نظریه های یادگیری و نظریه فراشناخت

وزارت آموزش و پرورش

1375

1 نسخه

7

زندگانی حضرت محمد

قمی، عباس

1367

1 نسخه

8

زبان وادبیات فارسی کنکور

جوکار، محمد

1388

1 نسخه

9

مجموعه طبقه بندی شده فیزیک 3

 

1392

1 نسخه

10

هندسه تحلیلی و جبر خطی

نصیری، سیروس

1392

1 نسخه

11

حسابان

پوریا، سعید

1392

1 نسخه

12

هندسه 2

منصف شکری، علی

1392

1 نسخه

13

مجموعه طبقه بندی شده زبان وادبیات فارسی3

 

1391

1 نسخه

14

مجموعه طبقه بندی شده جبر و احتمال

 

1392

1 نسخه

15

ریاضیات گسسته کنکور وجبر واحتمال

مهربانی، محمودرضا

1392

1 نسخه

16

فیزیک 3

سادات، مجتبی

1392

1 نسخه

17

ریاضیات گسسته

متولی، محمدحسین

1391

1 نسخه

18

پرسش های چهارگزینه ای حسابان

عسلی، محسن

1391

1 نسخه