لیست مجموعه اهدایی مؤسسه فرهنگی اعراف (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

خطبه نبوت در غدیر ولایت

انصاری، محمدباقر

1393

700 نسخه

2

مسلم بن عقیل (CD)

موسسه فرهنگی هنری رسائل

 

1400نسخه

3

بربال خورشید(CD)

موسسه فرهنگی هنری رسائل

 

1300 نسخه

4

درحوالی صبح(CD)

موسسه فرهنگی هنری رسائل

 

400 نسخه

5

لماذا اخترنا مذهب الشیعه

موسسه فرهنگی هنری رسائل

 

200 نسخه

6

مادر خوبان (CD)

موسسه فرهنگی هنری رسائل

 

455 نسخه