لیست کتب اهدایی سرکارخانم فاطمه اخوان (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه(همراه با سوالات چهارگزینه ای)

فرزام، عباس

1385

1 نسخه

2

فیزیولوژی گیاهی

تایز، لینکن

1382

2 جلد

3

مبانی شیمی آلی

یاوری، عیسی

1380

1 نسخه

4

زیست شناسی گیاهی:ویژگیها و رهبردهای تکاملی گیاهان

ربرت

1376

1 نسخه

5

Oxford Advanced Learner s Dictionary

دانشگاه آکسفورد

 

1 نسخه

6

مجله با عناوین متنوع

 

 

6 نسخه

7

ماهنامه مشاوره و روانشناسی سپیده دانایی

 

1392

5 نسخه

8

روی ریل:مجموعه داستانت

عامریون، امیرحسین

1383

1 نسخه

9

پاک باش و خدمتگذار

 

1379

1 نسخه

10

اعتیاد پیشگیری و روش های بهبودی

اصغری، سوسن

1389

1 نسخه

11

از چربی های شکم خود خلاص شوید!

ماسلوتا، جنت

1382

1 نسخه

12

اذکار مجرب و نافعه

گائینی، روح اله

1386

1 نسخه

13

میگرن و سایر سردردها

سلطان زاده، اکبر

1367

1 نسخه

14

دهکده سلامتی

ناصری، محسن

1384

1 نسخه

15

طب الائمه:نسخه های شفا بخش ائمه

ابن بسطام، عبدالله

1384

1 نسخه

16

غیرقابل چاپ:مجموعه داستان

شجاعی، مهدی

1387

1 نسخه

17

یادداشت های کوتاه

لباف، علی

1391

1 نسخه

18

آشپزی مجردی

علوی، امیرحسین

1389

1 نسخه

19

راهنمای انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع

 

1385

1 نسخه

20

دفترچه راهنمای گروه آموزشی دکتر خلیلی

خلیلی

 

1 نسخه

21

110 پایگاه اینترنتی مفید ایرانی

 

 

1 نسخه

22

ICDL XP شامل مهارتهای هفتگانه راهبردی کامپیوتری

حائری، علی اکبر

1385

1 نسخه

23

پرسشهای چهارگزینه ای گیاه شناسی تخصصی

جنوبی، پریسا

1382

1 نسخه

24

پوشش گیاهی شوره زارهای دریاچه ارومیه

عصری، یونس

1377

1 نسخه

25

زیست شناسی و آزمایشگاه 2: کتاب معلم(راهنمای تدریس)

وزارت آموزش و پرورش

1389

1 نسخه

26

نشریه دانش علف های هرز

 

1384

1 نسخه

27

علف های هرز و کنترل آنهادر کشتزارهای گندم ایران

منتظری، منصور

1384

1 نسخه

28

راهنمای جامع تحلیلگر فضایی

 

1384

1 نسخه

29

ژنتیک اصول و مسائل

استانسفیلد، ویلیام

1379

1 نسخه

30

تالوفیت ها

ریاحی، حسین

1382

1 نسخه

31

اصول فیزیولوژی گیاهی/جلد دوم(رشد و نمو گیاهی)

ری نوگل، جی

1374

1 نسخه

32

راهنما و حل مسائل مبانی شیمی آلی

مک موری، سوزان

1380

1 نسخه

33

کلیات مفاتیح الجنان

قمی، عباس

1380

1 نسخه

34

رمضانیه

سجاد، محمدحسین

1381

2 نسخه

35

شیوه های تقویت هوش نوزاد

میلتر، بئاتریس

 

4 نسخه

36

کارآفرینی گام به گام:راهنمای کاربردی تهیه طرح کسب وکار

کیا، محمد

1386

2 جلد

37

نرم افزار های آموزشی

 

 

3 نسخه

38

فتنه شیطان

طاهایی، محمدصالح

1387

1 نسخه

39

منتخب ادعیه

 

1384

1 نسخه

40

زیارت عاشورا

 

 

1 نسخه

41

فصلنامه علوم محیطی

 

1385

1 نسخه

42

CD & DVD با موضوع های مختلف

 

 

13 نسخه

43

فلش کارت 504

 

 

1 نسخه

44

نشریه همشهری:پدر و مادرها

 

 

1 نسخه