لیست کتب اهدایی جناب آقای پیمان غفارحسن آبادی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مجموعه طبقه بندی شده هندسه تحلیلی

گروه مولفان

1392

1 نسخه

2

مجموعه طبقه بندی شده جبر و احتمال

گروه مولفان

1391

1 نسخه

3

عربی به زبان ساده

فیلی، ایاد

1386

1 نسخه

4

لغت و املا

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

5

تاریخ ادبیات و درآمدها

وزیری، سیاوش

1391

1 نسخه

6

پاسخ نامه 30 سال کنکورفیزیک

گروه مولفان

1392

1 نسخه

7

10 سال کنکورریاضیات

گروه مولفان

1392

1 نسخه

8

شیمی 3

گروه مولفان

1391

1 نسخه

9

مجموعه طبقه بندی شده عربی 3

گروه مولفان

1391

1 نسخه

10

30 سال کنکورفیزیک

گروه مولفان

1391

1 نسخه

11

پاسخ نامه 10 سال کنکورریاضیات

گروه مولفان

1392

1 نسخه

12

مجموعه طبقه بندی شده هندسه2

گروه مولفان

1391

1 نسخه

13

ریاضیات گسسته و جبر واحتمال

منصف شکری، علی

1391

1 نسخه

14

اشتباهات متداول درس های اختصاصی سوم ریاضی

مولوی، محبوبه

1391

1 نسخه

15

مجموعه طبقه بندی شده حسابان

گروه مولفان

1391

1 نسخه

16

زبان و ادبیات فارسی 3

گروه مولفان

1391

1 نسخه

17

زبان سال چهارم دبیرستان

اناری، شهاب

1390

1 نسخه