لیست کتب اهدایی سرکارخانم فرشته عسگریان (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

آفرینش و انسان

جعفری، محمدتقی

1386

1 نسخه

2

درس هایی از دعای افتتاح

طالعی، عبدالحسین

1387

1 نسخه

3

روخوانی و روانخوانی

خواجوی، محمد

1389

1 نسخه

4

سر در دامان و ضمان در زمین

 

1386

1 نسخه

5

دادگری خداوند

طالعی، عبدالحسین

1390

1 نسخه

6

توسل و تبرک

محدثی، جواد

1388

1 نسخه

7

حدیث کسا

عسکری، مرتضی

1390

1 نسخه

8

مثل حبه های قند

رنجبر، محمدرضا

1392

1 نسخه

9

مثل شاخه های گیلاس

رنجبر، محمدرضا

1392

1 نسخه

10

در محضر حکیم:مجموعه پرسشها و پاسخ ها

جعفری، محمدتقی

1380

1 نسخه

11

دفترفنی ایلیا:زمین شناسی عمومی

صالحی کرمانی

 

1 نسخه

12

نهج البلاغه

دشتی، محمد

1390

1 نسخه

13

استاتیک

خلیلی، مهرداد

1391

1 نسخه

14

ریاضی عمومی 2

طهرانچی، عبدالرضا

1391

1 نسخه

15

تشریح کامل مسائل استاتیک

بی یر، فردیناند

1392

1 نسخه

16

زمین شناسی مهندسی

صادقی، حسن

1388

1 نسخه

17

محاسبات عددی

نیکوکار، مسعود

1391

1 نسخه

18

راهنمای حل مسائل عددی

نیکوکار، مسعود

1391

1 نسخه

19

گزارش حجه الوداع

انصاری، محمدباقر

1387

1 نسخه

20

گنجهای معنوی

جاهد، رضا

1377

1 نسخه

21

قرآن حکیم و شرح آیات منتخب

مکارم شیرازی، ناصر

 

1 نسخه

22

مترجمی زبان:روشی نوین در ترجمه کلام وحی

حسینی یزدی، علی

1385

1 نسخه

23

شرح زیارت عاشورا

میرخانی، احمد

1386

1 نسخه