لیست کتب اهدایی سرکارخانم فاطمه عبداللهی نسب (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 2

تاجیک، پرویز

1386

1 نسخه

2

فارسی پنجم دبستان بخوانیم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

3

علوم تجربی پنجم دبستان

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

4

هدیه های آسمان پنجم دبستان

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

5

آموزش قرآن پنجم دبستان

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

6

فارسی پنجم دبستان بنویسیم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

7

مشق تحریری سال پنجم دبستان

اربقایی، مجتبی

1381

1 نسخه

8

تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

9

ریاضی پنجم دبستان

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

10

آموزش منطق

غرویان، محسن

1387

1 نسخه

11

انگلیسی پیشرفته (نوین)

طلوع

1382

1 نسخه

12

راهنمای تحلیلی اندیشه اسلامی 1

اسعدی، میثم

1388

1 نسخه

13

کتاب کار اندیشه اسلامی 1

اسماعیلی، خیرالله

1387

1 نسخه

14

راهنما و بانک سوالات امتحانی روان شناسی تربیتی

اسدزاده، حسن

1388

1 نسخه

15

اندیشه اسلامی 1

سبحانی، جعفر

1385

1 نسخه

16

کتاب راهنما روانشناسی عمومی/جلد 1

امام زاده، روشنک

1388

1 نسخه

17

تست های استاندارد و مفید زبان انگلیسی عمومی

ناظری، نپتون

1387

1 نسخه

18

آموزش کامل زبان انگلیسی عمومی

ناظری، نپتون

1388

1 نسخه

19

هدیه های آسمان پنجم دبستان

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

20

زبان انگلیسی عمومی

علیمحمدی، محمود

 

1 نسخه

21

کلیات فلسفه

ابراهیمی، طاهره

1389

1 نسخه

22

انگلیسی 3

هاشمی طاهری، علی

1388

1 نسخه

23

English For schools

 

 

4 نسخه