لیست کتب اهدایی جناب آقای مصطفی عابدی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

ساختاراتم

شیخ حسنی، علی اکبر

1391

1 نسخه

2

روش های ساده پاسخگویی به پرسشهای عددی شیمی

شیخ حسنی، علی اکبر

 

1 نسخه

3

ریاضیات گسسته

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

4

پیوندهای شیمیایی

شیخ حسنی، علی اکبر

1391

1 نسخه

5

آزمون های آزمایشی مرحله ای رشته علوم ریاضی

 

1392

32 نسخه

6

ریاضیات گسسته

صحت کار، محمد

 

1 نسخه

7

دفتر برنامه ریزی

کرزبر، فاطمه

 

1 نسخه

8

لطیفه های شیرین ایرج میرزا

شفیعی، شهرام

1387

1 نسخه

9

لطیفه های شیرین عبیدزاکانی

شفیعی، شهرام

1387

1 نسخه

10

لطیفه های شیرین لطایف الطوایف

کشاورز، مرجان

1387

1 نسخه

11

جزوه جامع عربی 3

اشرفی، علی

1392

1 نسخه

12

عربی3 کتاب کار

فیلی، علی

1391

1 نسخه

13

دروس طلایی:کاملترین راهنمای دروس سوم دبیرستان رشته ریاضی

گروه مولفان

1391

1 نسخه

14

ادبیات فارسی3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

15

زبان فارسی 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

2 نسخه

16

ادبیات فارسی 2

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

17

آمار ومدل سازی

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

18

ادبیات فارسی 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

19

هندسه 2

وزارت آموزش و پرورش

1391

2 نسخه

20

عربی 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

21

فیزیک و آزمایشگاه 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

22

تاریخ معاصرایران

وزارت آموزش و پرورش

1391

3 نسخه

23

عربی 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

2 نسخه

24

فیزیک و آزمایشگاه 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

2 نسخه

25

ادبیات فارسی3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

26

دین و زندگی 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

27

جبر و احتمال

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

28

حل مسائل دیفرانسیل 1

مهربان، محمد

1391

1 نسخه

29

فیزیک کتاب همراه

نصیری، محمد

 

1 نسخه

30

تصاویرو مفاهیم شیمی

صالحی راد، مهدی

 

1 نسخه

31

کارگران مشغول کارند؟!

میرصادقی، علی

 

1 نسخه

32

فیلمنامه نویسی برای سینما و تلویزیون

آرمر، آلن

1383

1 نسخه

33

انگلیسی 1

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

34

نمایشنامه های آسان

دولت آبادی، حسن

1385

1 نسخه

35

تحلیل بازیگری

کیانیان، رضا

1385

1 نسخه

36

بازیگری متد

دامود، احمد

1386

1 نسخه

37

فیل شیمی 2

بازرگانی، بهمن

1393

1 نسخه

38

دین و زندگی پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

39

نگاهی تازه به قرابت معنایی در کنکورسراسری

چالی تبارشفیعی، یوسف

1392

1 نسخه

40

هندسه تحلیلی و جبر خطی

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

41

راهنمای گام به گام هندسه تحلیلی و جبرخطی دوره پیش دانشگاهی

حیدری، علیرضا

1392

1 نسخه

42

و نترسیم از متن...

کیاسالار، رضا

1392

1 نسخه

43

شیمی پیش دانشگاهی/بخش 2:تعادلهای شیمیایی

شیخ حسنی، علی اکبر

1392

1 نسخه

44

حسابان

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

45

شیمی پیش دانشگاهی/بخش1:سینیتیک شیمیایی

شیخ حسنی، علی اکبر

 

1 نسخه

46

هندسه تحلیلی:مقاطع مخروطی و دوران محورها

خویی نیا

 

1 نسخه

47

عربی همراه

ترکمان، مهران

1392

1 نسخه

48

آمار، حسابان و ریاضیات پایه

مهربان، محمد

1392

1 نسخه

49

دفتر پاسخ نامه آزمون های گاج

 

 

1 نسخه

50

مجموعه طبقه بندی شده دین و زندگی 3

گروه مولفان

1391

1 نسخه

51

ادبیات میکرو

نظری، مهدی

1392

1 نسخه

52

ادبیات سال چهارم

گروه مولفان

1392

1 نسخه

53

پاسخ نامه تشریحی دین وزندگی کنکور

بهمن آبادی، مسلم

 

1 نسخه

54

ریاضیات پایه

گروه مولفان

1392

1 نسخه

55

جزوه ریاضی

 

1393

1 نسخه

56

دفتر برنامه ریزی

 

 

1 نسخه

57

جامع زبان انگلیسی کنکور

ولایی، مجید

1392

1 نسخه

58

کتاب کار عربی2

ماهینی، محسن

1390

1 نسخه

59

مرجع کامل پرسش های چهارگزینه ای عربی کنکور

خاکبازان، مصطفی

1392

1 نسخه

60

کتاب کار و تمرین ادبیات فارسی 3

سبحانی، احمد

1391

1 نسخه

61

کاربرگ فیزیک 3

سلیمانی، علیرضا

1391

1 نسخه

62

کاربرگ ادبیات فارسی 3

سبحانی، احمد

1391

1 نسخه

63

کاربرگ عربی 3

حکمت اندیش، مهدی

1391

1 نسخه

64

کاربرگ جبر و احتمال

سیدحسینی، مصطفی

1391

1 نسخه

65

کاربرگ شیمی 3

معینی، حسین

1391

1 نسخه

66

کتاب کار و تمرین انگلیسی 3

فهیم نیا، فرزین

1391

1 نسخه

67

فیزیک دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

68

انگلیسی 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

69

حساب دیفرانسیل و انتگرال

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

70

مبانی علم رایانه

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

71

دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه

رضوی، مجید

1391

1 نسخه

72

تاریخ معاصرایران

مهری، فرشید

1391

1 نسخه

73

انگلیسی 3

وزارت آموزش و پرورش

1390

2 نسخه

74

دین و زندگی سوم دبیرستان

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

75

جبرواحتمال

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

76

مثلثات

وزیری،

 

1 نسخه

77

کتاب کارریاضیات پایه

وزیری، م

 

1 نسخه

78

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

79

شیمی 2 و آزمایشگاه

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

80

گام آخر:جمع بندی پیشرفته زبان وادبیات فارسی کنکور

سبطی، هامون

 

1 نسخه

81

کتاب کارو تمرین:شیمی 3

معینی، حسین

1391

1 نسخه

82

پیش دانشگاهی شیمی 1

بازرگانی، بهمن

1392

1 نسخه

83

کتاب کار دانش آموز(مبانی علم رایانه)

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

84

ادبیات فارسی 2

ساجدی، علی

1391

1 نسخه

85

ادبیات فارسی 3

ملک محمدی، محمدرضا

1391

1 نسخه

86

حسابان /جلد اول

عسگری، علی

1391

1 نسخه

87

فیزیک 3:کتاب کار

خوشخو، میلاد

1391

1 نسخه

88

زبان و ادبیات فارسی

اصغری تاری، محسن

1391

1 نسخه

89

کتاب کار وتمرین هندسه 2

اصغری تاری، محسن

1391

1 نسخه

90

کتاب کار وتمرین زبان فارسی 3

سبحانی، احمد

1391

1 نسخه

91

کتاب کار و تمرین جبر واحتمال

سیدحسینی، مصطفی

1391

1 نسخه

92

کتاب کار وتمرین عربی 3

حکمت اندیش، مهدی

1391

1 نسخه

93

کتاب کار وتمرین حسابان

خاجویی جهرمی، محسن

1391

1 نسخه

94

عربی کنکورپرسش های چهارگزینه ای

گروه مولفان

 

1 نسخه

95

ریاضی دوم دبیرستان

کلانتریون، زهرا

 

1 نسخه

96

پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 3

بازرگانی، بهمن

1392

1 نسخه

97

ریاضیات گسسته و جبر واحتمال

منصف شکری، علی

1391

1 نسخه

98

همایش عربی کنکور

علیزاده، سعید

 

1 نسخه

99

جامع دین و زندگی

بهمن آبادی، مسلم

1391

1 نسخه

100

شیمی دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

101

فیزیک پایه

پاک پور، سلمان

 

1 نسخه

102

هندسه پایه همراه تمرین، مثال و سوالات چهارگزینه ای:موضوع:هندسه 1

خوئی نیا

 

1 نسخه

103

ریاضیات گسسته:بخش پنجم

صحت کار، محمد

 

1 نسخه

104

کاربرگ انگلیسی 3

فهیم نیا، فرزین

1391

1 نسخه

105

ادبیات فارسی 2

اصغری تاری، محسن

1388

1 نسخه

106

ریاضیات 2

شهریاری پور، شاهرخ

1390

1 نسخه

107

10 سال کنکورفیزیک

گروه مولفان

1391

1 نسخه

108

کتاب جامع ادبیات و زبان فارسی

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

109

دوردنیا در چهارساعت رشته ریاضی

 

1392

2 جلد

110

عربی آموزش ابتکاری قواعد و ترجمه

علیزاده، سعید

 

1 نسخه

111

ریاضیات چند منظوره

گروه مولفان

1390

1 نسخه

112

شیمی 3 و آزمایشگاه

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

113

کاربرگ هندسه 2

هویدی، امیرمحمد

1391

1 نسخه

114

کتاب کار دانش آموز(مبانی علم رایانه)

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

115

دوسالانه فیزیک 2

گروه مولفان

 

1 نسخه

116

استان شناسی تهران

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

117

ریاضیات 2

گروه مولفان

1390

1 نسخه

118

جغرافیا

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

119

شیمی پیش دانشگاهی/بخش3:اسیدها و بازها

شیخ حسنی، علی اکبر

 

1 نسخه

120

دین و زندگی دوم دبیرستان

 

 

1 نسخه

121

هندسه 2

محمدبیگی، حسن

1392

1 نسخه

122

زبان سال سوم دبیرستان

اناری، شهاب

1391

1 نسخه

123

پرسش های چهارگزینه ای شیمی 2

بازرگانی، بهمن

1391

2 جلد

124

جزوه حساب دیفرانسیل و انتگرال

کسایی، پروانه

1392

1 نسخه

125

هندسه تحلیلی:دستگاه مختصات و بردارها

خویی

 

1 نسخه

126

هندسه تحلیلی خلاصه درس خط وصفحه به همراه تست های حل شده

خویی نیا

1391

1 نسخه

127

زبان فارسی 3

صابریان، فرشته

1391

1 نسخه

128

آموزش جامع شیمی پیش دانشگاهی

عابدین، علیرضا

1390

1 نسخه

129

مامان، بابا خواهش می کنم...

میرصادقی، علی

 

1 نسخه

130

مجموعه میکروطبقه بندی شیمی 3

احمدی، افشین

1391

1 نسخه

131

آرایه های ادبی

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

132

واژگان انگلیسی کنکورگاج

زاهدی، عباس

1391

1 نسخه

133

لغت و املا

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

134

تاریخ ادبیات

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

135

کتاب مفهوم قرابت معنایی در ادبیات فارسی

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

136

پنج بحث زبان فارسی

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

137

فیزیک پایه

گروه مولفان

1391

1 نسخه

138

هندسه تحلیلی وارون پذیری ماتریس و دستگاه معادله

خویی

 

2 نسخه

139

مجموعه طبقه بندی شده ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

گروه مولفان

1392

1 نسخه

140

ریاضیات گسسته و علوم پایه مرتبط با آن

حاجی زاده، رسول

1392

1 نسخه

141

حساب دیفرانسیل و انتگرال

صلابیگی، ایمان

1392

1 نسخه

142

کتاب کاردیفرانسیل

وزیری، م

 

2 جلد

143

انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

144

هرآنچه که از ادبیات سال سوم درکنکورنیازدارید!!!

تاجیک، حمیدرضا

 

2 نسخه

145

ماتریس و دترمینال هندسه تحلیلی

خویی

 

1 نسخه

146

زبان انگلیسی جامع کنکور

اناری، شهاب

1392

1 نسخه

147

30سال کنکورریاضیات

گروه مولفان

1392

1 نسخه

148

پاسخ نامه 30 سال کنکورریاضیات

گروه مولفان

1392

1 نسخه

149

دین و زندگی

گروه مولفان

1392

1 نسخه

150

دوسالانه شیمی 3

گروه مولفان

1391

1 نسخه

151

مجموعه طبقه بندی شده شیمی پایه

گروه مولفان

1390

1 نسخه

152

کاربرگ زبان فارسی 3

سبحانی، احمد

1391

1 نسخه

153

تست های کنکور شیمی 3

شیخ حسنی، علی اکبر

1391

1 نسخه

154

پاسخ نامه فیزیک پایه

گروه مولفان

1391

1 نسخه

155

درس نامه هندسه پایه

خویی نیا

1392

1 نسخه

156

کاملترین کتاب پرسش های چهارگزینه ای دیفرانسیل

گروه مولفان

1392

1 نسخه

157

هندسه 1

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

158

زبان فارسی2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

159

پنج بحث زبان فارسی

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

160

لغات عربی کنکور

فیلی، علی

1392

1 نسخه

161

گنج آزمون انگلیسی دوم دبیرستان

خزایی، حمید

 

1 نسخه

162

راهنمای گام به گام فیزیک پیش دانشگاهی

مصلایی، احمد

1391

1 نسخه

163

ریاضیات 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

164

آمادگی دفاعی

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

165

راهنمای گام به گام دروس دوم دبیرستان

گروه مولفان

1390

1 نسخه