لیست کتب اهدایی سرکارخانم مریم رحیمی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مرجع کاربردی PLC

کشاورزباحقیقت، علیرضا

1389

1 نسخه

2

خودآموز بانک اطلاعاتی FOXPRO

سعادت، سعید

1382

1 نسخه

3

مهندسی نرم افزار

پرسمن، روگراس

1390

1 نسخه

4

پردازش تصاویردیجیتال با استفاده از نرم افزارMATLAB

گونزالس، رافائل سی

1389

1 نسخه

5

آموزش گام به گام Microsoft Office Access 2007

متواضع، علی اکبر

1389

1 نسخه

6

راهنمای جامع ASP.NET 3.5درC# 2008

مک دونالد، متیو

1388

1 نسخه

7

آموزش گام به گام SQL Server 2008

هاتک، مایک

1389

1 نسخه

8

راهنمای برنامه نویسی C# .NET 2008

نایجل، کریستین

1388

1 نسخه