لیست کتب اهدایی سرکارخانم مرضیه ذاکرفرد (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

حقوق جزای عمومی(1و2و3)

ذاکرفرد، مرضیه

1391

2 نسخه

2

حقوق جزای عمومی3

ذاکرفرد، مرضیه

1393

1 نسخه