لیست مجموعه اهدایی سرکارخانم فریده باقری (آذر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

ارزیابی شتابزده

آل احمد، جلال

 

1 نسخه

2

حدیث بندگی و دلبردگی

سروش، عبدالکریم

1382

1 نسخه

3

قیدار

امیرخانی، رضا

1391

1 نسخه

4

این جاباران صداندارد

محمدی، کامران

1390

1 نسخه

5

رهنمودهایی برای نزول در دوزخ

لسینگ، دوریس

 

1 نسخه