لیست مجموعه اهدایی جناب آقای حمیدرضا مقبولی(آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

ساختمان داده ها با C++

عباس نژادورزی، رمضان

1392

2 نسخه

2

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

چو، انگ کی

1391

1 نسخه