لیست مجموعه اهدایی سرکارخانم مریم محب (آبان93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی

 

1382

1 نسخه

2

مهندسی زبان بدن

ودایع، پویا

 

1 نسخه

3

نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک

علی احمدی، علیرضا

1382

1 نسخه

4

2008 آزمون تست MBA:قابل استفاده دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور

ونوس، داور

1387

1 نسخه

5

مبانی سازمان و مدیریت(مدیریت عمومی)

رضائیان، علی

1390

1 نسخه

6

سازمان استراتژی محور

کاپلان، رابرت اس

1390

1 نسخه

7

تئوری سازمان:ساختار و طرح سازانی

رابینز، استیفن

1388

1 نسخه

8

حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

 

1380

1 نسخه

9

مقررات ملی ساختمان:آسانسور و پله های برقی

 

1389

1 نسخه

10

مقررات ملی ساختمان:ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا

 

1389

1 نسخه

11

مقررات ملی ساختمان:صرفه جویی درمصرف انرژی

 

1389

1 نسخه

12

کاربرد رله برای حفاظت تجهیزات الکتریکی

 

1365

1 نسخه

13

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

شفیعی ثابت، احمد

1379

1 نسخه

14

P.L.C

مجللی

 

1 نسخه

15

جزوه سیستم های کنترل

 

 

1 نسخه

16

فیزیک مدرن

قالیچه چیان، یوسف

1368

1 نسخه

17

فیزیک الکترونیک

 

 

1 نسخه

18

جزوه کارگاه برق

 

 

1 نسخه